Mere bæredygtigt brændstof

I disse år vokser erkendelsen af, at et bæredygtigt samfund er vores alle sammens ansvar. Heldigvis. For vi har ingen tid at spilde. Hos Circle K anerkender vi ikke blot, hvor vigtig den grønne omstilling er: Vi påtager os et ansvar, der skal drive hele branchen fremad.

Circle K befinder sig i centrum af en branche, der bidrager til og med en ikke uvæsentlig mængde CO2. Og det forpligter. Selvom Danmark i den nære fremtid ikke kan se sig fri for at være afhængig af f.eks. olie og gas, så bliver der netop nu taget kæmpeskridt mod en langt mere bæredygtig fremtid. Hos Circle K knokler vi for den grønne omstilling, både nu og på længere sigt, for der er masser af udfordringer, der kalder på løsninger. 

Lad os se på, hvor vi gerne vil hen. Og ikke mindst, hvordan vi kommer derhen.

Vi har øjnene på en bæredygtig fremtid – og knokler for at nå den

Vi er hverken fattige på ambition eller handlekraft. En af de største udfordringer, vores samfund og særligt vores branche står med, er selve transportsektoren.

Hos Circle K arbejder vi for, at transporten i Danmark bliver mere bæredygtig og mere klimavenlig. Nærmere bestemt arbejder vi for, at elbiler, Power-to-X (også kaldet flydende el) og biobrændstoffer er både tilgængelige og effektive, da de får en afgørende rolle i den bæredygtige fremtid, vi sætter kursen mod.

Fremtiden er i høj grad elektrisk, når det kommer til trafikken. Men vi kan ikke få 100 % elektriske køretøjer med et trylleslag. Der skal flere løsninger til – både på kort og lang sigt.

Så hvad kan vi gøre? Meget!

Image
Elladestander

Hvert skridt på den korte bane leder til den lange bane

For at nå det langsigtede mål, tager vi fat på en lang række løsninger, der på den korte bane skal mindske CO2-emissionerne. Det er nødvendigt, så vi tager handling og gør vores til et mere bæredygtigt samfund – ikke først om mange år, men nu. Det sker bl.a. ved at påvirke lovgiverne til at sætte den grønne omstilling op i omdrejninger, så lovgivningen ikke spænder ben for vores ambitioner. Hos Circle K er vi nemlig klar. 

Det afspejler sig også i vores års- og sustainability rapporter, som du kan læse her.  

Vi tager lige nu bl.a. disse fem skridt hen mod en grønnere fremtid for os alle.

1. Power-to-X kan gøre transportsektoren klimaneutral

Den grønne omstilling af transportsektoren er i fuld gang. Og hos Circle K Danmark vil vi gerne gå forrest. Vi har nemlig mulighed for at gøre personbiler, lastbiler, fly og skibe meget grønnere end i dag. Hvordan? Svaret er Power-to-X.

This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies

Vi producerer en masse vindenergi i Danmark. Endda så meget, at noget af det går til spilde. Den overskydende strøm kan vi nu lagre og bruge i flydende form – teknologien er klar og faktisk ret simpel. 

Strømmen fra de vedvarende energikilder som vindmøller og solenergi kan omdannes til brint, bioethanol, ethanol eller methanol. Ved at tilsætte CO2, f.eks. fra skorstene eller biogasanlæg, får man et flydende, klimavenligt brændstof –det blandes faktisk allerede i almindelig benzin. Når vi blander Power-to-X i benzinen, sparer vi minimum 10 % i CO2-udledningen!

På sigt skal Power-to-X, eller electrofuels som det også kaldes, anvendes helt på egen hånd.

Prøv at forestille dig, hvad vi kan gøre, hvis vi som samfund investerer i at udbrede Power-to-X. Det er ikke småting. Ved at støtte udviklingen politisk, kan vi om bare få år køre på 100 % Power-to-X. Med andre ord: Vi kan få en klimaneutral transportsektor!

2. Biobrændstof sænker CO2-udledningen

Circle K førte som de første i Danmark eksklusivt E10-brændstof. Det er benzin, hvori der er blandet 10% bioethanol, der er et mere klimavenligt brændstof. Biobrændstof kan f.eks. være lavet på majs, raps, sukkerrør eller sojabønner. E10 er den pt. mest miljøvenlige og bæredygtige mulighed for benzin og er siden 1. januar 2020 et lovkrav fra EU at føre. 

Hver en procent iblandet biobrændstof tæller, og hver eneste Circle K-kunde i Europa var alene i 2017 med til at reducere CO2-emissionerne sammen med os – Det blev til en besparelse på mere end 1,1 million tons CO2. Besparelsen svarer til at fjerne 340.000 personbiler fra vejene i Europa.

Den lader vi lige stå et øjeblik.

Det er en besparelse, der svarer til at fjerne 340.000 personbiler fra vejene – og det er bare begyndelsen! Vi arbejder politisk for, at den grønne omstilling i transportbranchen får fart på. Vi skal væk fra krav om nuværende iblandingskrav – det er ikke ambitiøst nok og hindrer, at vi højner standarderne. For eksempel mener vi, at vi bør sigte efter at iblande 30 % alternativt drivmiddel, f.eks. Power-to-X, methanol eller lignende, i benzinen. Det tillader den nuværende EU-lovgivning pr. august 2020 ikke.

Hos Circle K kan du ligeledes købe AdBlue, som er et mere miljøvenligt tilsætningsstof, der benyttes til de fleste nyere dieselmotorer for at mindske udslippet af skadelige partikler. Læs mere om AdBlue HER. Derudover kan du tanke HVO 100, som reducerer CO2 med op til 90% sammenlignet med traditionel diesel. Læs mere om HVO 100 HER

Når du tanker hos Circle K, er du kort sagt med til at sænke CO2-udledningen og til at støtte vores kamp for en mere bæredygtig branche. Det er til at tage og føle på.

3. Vi investerer i et stærkt og omfangsrigt opladningsnetværk til elbiler

Circle K er det brændstofselskab, som har flest elladestandere og gør mest  når det kommer til overgangen til de bæredygtige drivmidler.. Vores ambition er, at du skal kunne ”tanke” el på samme måde, som du i dag tanker benzin eller diesel.

Vi investerer kraftigt i et udbredt, forbedret netværk med el-ladestandere på tværs af vores europæiske markeder – både alene og sammen med vores stærke partnere. Men el-ladestationerne skal ikke blot være mange. De skal også få dig videre hurtigt, og derfor investerer vi i hurtig-ladestationer med såkaldte high-power chargers. Det betyder, at du vil opleve den hurtigste opladningstid på din elbil her i Danmark.

Vores mål er, at vi i løbet af 2022 vil have etableret Circle K's egne lynladestandere på 52 af vores stationer, så vi samlet kommer op på over 200 lynladestandere rundt omkring i Danmark. Inden 2030 vil vi have mere end 1300 lynladestandere i Danmark. 

This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies

4. Vi stiller store krav til vores almindelige brændstof og forbedrer det

Brændstof er ikke bare brændstof. Men selv til det ”almindelige” brændstof stiller vi store krav, og pt. arbejder vi særligt på to fronter.

For det første arbejder vi sammen med vores partnere og leverandører på at forbedre vores benzin og diesel, så begge bliver mere miljøvenlige. Additiver er en af de mest effektive metoder til forbedring af brændstoffet, fordi de renser motoren og mindsker friktion. For dig betyder det et lavere brændstofforbrug, fordi du ganske enkelt kører længere på literen – og det nedsætter din bils CO2-udledning. Samtidig passer du på din bils motor, så der er færre udgifter til værkstedsregninger.

Læs mere her, hvis du er nysgerrig på flere fordele ved additiverne i Circle K’s benzin og diesel

For det andet har vi en ambition om en 100 % transparent forsyningskæde inden 2023. Alle vores leverandører skal kunne fortælle os, hvor og hvordan deres brændstof er produceret. Det er et mål vi kan sætte, takket være vores størrelse på markedet. Ved at fokusere vores kræfter her, er vi med til at stille nye, højere krav til olieindustrien – og derigennem til at skabe positiv forandring, hvor det trænger.

5. Påvirkning af politikerne

Som du kan fornemme, arbejder vi på højtryk for at påvirke politikerne og lovgiverne, så den grønne omstilling kan komme op i omdrejninger. Samtidig involverer vi os i innovation og vidensdeling med en masse gode partnere, så vi sammen finder vejen ind i en bæredygtig fremtid. Vi vil ikke bare se på eller være med i det små. Vi vil være en afgørende drivkraft.

Hvad kan du gøre?

Hver og én af os kan gøre en forskel. Når vi er nok, rykker vi udviklingen og vores samfund i en bedre, mere bæredygtig retning. Der er masser at tage fat på, og heldigvis kan du gøre meget, uden at det bliver besværligt eller kræver kæmpe omlægninger af dit liv.

6 hurtige: Sådan gør du nemt en forskel

  • Tank op hos Circle K og giv både din bil og miljøet en fordel med biobrændstof og brændstofbesparende additiver
  • Overvej at skifte til en mindre og/eller nyere bil, så dit CO2-aftryk bliver mindre
  • Kør med jævn fart, så du udleder mindre CO2 og nedsætter dit brændstofforbrug
  • Pak let – bagage gør bilen tungere og betyder, at du bruger mere brændstof
  • Planlæg din rejse, så du kommer uden om kødannelse – det er en brændstofsluger
  • Tag tagbøjler, cykelstativer eller andet af bilen, når de ikke er i brug. De kan øge dit forbrug af brændstof med mere end 20 %

Vi er på vej i den rigtige retning.

Ét skridt ad gangen. Vil du med?

Image
Ung mand der er overrasket

Hvad er flydende el?

Strømmen fra vedvarende energikilder som vindmøller og solenergi kan omdannes til fx brint, mætanol og ætanol. Tilsætter vi CO2, fx fra biogasanlæg, får vi et klimavenligt brændstof: Flydende el. Og netop flydende el er afgørende for fremtiden.

Image
mand sidder i bil, mens den bliver vasket

Mere miljøvenlig bilvask

Vaskehallen sørger for at spildevand og kemikalier bliver optaget af separators, før overskydende vand ledes til det kommunale renseanlæg. Derhjemme ville de ende i jorden eller endda grundvandet. Produkterne i vaskehallen er desuden Svanemærkede.

Image
kvinder drikker kaffe i bæredygtige kopper

Mindre plastik i vores emballage

Circle K vil have så lidt plastik i vores sortiment som muligt. Vi har allerede indført nye poser, papbægre og bestik, der reducerer plastikforbruget. Samtidig øger det mængden af genanvendelige materialer med mere end 300 tons årligt alene i Europa.