Image
HVO hero
Image
HVO
Grøn omstilling

På vej i den rigtige retning

Circle K Danmark er i centrum af en branche, der er ansvarlig for store CO2-emissioner. Og selvom Danmark i den nære fremtid stadig vil være stærkt afhængig af fx olie og gas, så bliver der netop nu taget kæmpeskridt mod en mere bæredygtig fremtid. Det er med dette i mente, at vi nu har endnu større ansvar for at gøre vores forretning så bæredygtig som muligt - og så hurtigt som muligt.

Levering af mere bæredygtige brændstoffer og bioethanol

Hos Circle K tager vi den grønne omstilling alvorligt. Derfor fører vi eksklusivt E10-brændstof – som den første i Danmark. Det har vi valgt at gøre for at gå forrest i branchen, eftersom E10-brændstof er det mest miljøvenlige alternativ, og fordi vi ønsker at støtte et mere bæredygtigt brændstofforbrug end E5-brændstof.

Med E10 bidrager hver eneste Circle K-kunde til at reducere CO2-emissioner uden at røre en finger, og i 2017 alene reducerede vi sammen CO2-emissioner med mere end 5 % sammenlignet med bioætanolfrit, fossilt brændstof. Det repræsenterer en besparelse på mere end 1,1 millioner tons CO2 og svarer til at fjerne omkring 340.000 personbiler fra vejene. 

Overordnet målsætning (2018-2023): Lavere emissioner af drivhusgas via øget salg af fornyelige brændstoffer — hvilket svarer til at fjerne yderligere 50.000 benzindrevne biler fra vejene. Derudover ønsker vi at blive anerkendt som branchens førende virksomhed i forhold til den grønne omstilling.

Image
Erhvervskort

Forbedring af vores almindelig brændstof

Det er vores ambition, at alle vores leverandører så vidt muligt skal være i stand til at fortælle os, hvor og hvordan deres brændstof er blevet produceret. Som en af verdens største indkøbere udnytter vi vores position til at stille nye og højere krav til brændstofleverandører og til at bidrage til en positiv forandring af olieindustrien. Vores mål er desuden, at al elektricitet, vi tilbyder gennem vores Circle K-ladenetværk, ligeledes skal være sporbar og stamme fra vedvarende kilder.

Derudover arbejder vi også med vores partnere og leverandører konstant på at forbedre vores almindelige brændstoffer og gøre dem mere miljøvenlige. En af de mest effektive måder at opnå dette på er gennem additiver, som renser motoren og mindsker friktion. Circle K´s banebrydende additiver i miles, milesPLUS og milesBIO er blandt de bedste, der findes, og de reducerer brændstofforbruget. Flere oplysninger om fordelene ved additiver, kan du læse her.

Overordnet målsætning (2018-2023): 100 % transparent forsyningskæde for fossile brændstoffer 

Image
brændstof

Støtte til overgang til elbiler og flydende el

Ingen anden brændstofforhandler på markedet gør mere end Circle K, hvad angår at støtte overgangen til elektriske køretøjer og til alternative, bæredygtige brændstoffer. Vores mål er at gøre det nemt for firmaer og forbrugere at foretage det skifte. Vi investerer derfor kraftigt i en udvidet og forbedret ladeinfrastruktur, og i løbet af 2020 er målet en fordobling af total ladekapacitet med mange flere ladestationer. (i forhold til 2019).

Derudover tror vi på, at den bedste løsning til den tunge transport, herunder massetransport-, shipping- og luftfartsindustrierne, er de såkaldte Power-to-X-teknologier (eller PtX) inklusive electrofuels – bedre kendt som flydende el. PtX indebærer, at vi anvender vores enorme mængde af vindstrøm og tilsætter elektrolyse på en base af opfanget CO2. På den måde ender med flydende brint, metanol eller ethanol. Alle er alternative, bæredygtige brændstoffer, der hjælper transportsektoren med at reducere sit CO2-fodaftryk væsentligt.

Overordnet målsætning (2018-2023): 500+ hurtiglade-stationer til private elbiler i hele Circle K samt udvikling af PtX-teknologier og -infrastruktur til fordel for den tunge transport.

Image
diesel-picture

Hvad kan du selv gøre?

  • Tank din bil op hos Circle K og udnyt fordelene ved vores blandede biobrændstoffer og brændstofbesparende additiver.
  • Planlæg din rejse, og hold en jævn kørsel for at sænke dit brændstofforbrug.
  • Overvej et køretøj med mindre CO2-fodaftryk, når du skal købe ny bil.