Image
bilpleje
Image
bilpleje

Sådan minimerer vi vores energi- og vandforbrug

Vi har taget forskellige tiltag for at minimere vores energi- og vandforbrug i vores butikker samt på hovedkontoret. Her er et stort fokus især vores bilvask, hvor vi har reduceret vandforbruget markant.

Selvom brændstofområdet udgør det største potentiale for reduktioner, arbejder vi også målrettet for at nedbringe klimaaftrykket i driften. Der forbruges energi i butikkerne og på kontoret, og vores bilvaskeanlæg bruger ferskvand – en ressource, der risikerer at blive knap selv i vores del af verden. Derfor implementerer vi en lang række tiltag i vores drift for at spare på både energi- og vandforbruget.

Bilvask med mindre vand

At vaske din bil på Circle K, er en af de mest miljøvenlige bilvask-alternativer. Vaskehallerne på vores mest travle stationer er udstyret med et særligt effektivt renseanlæg, der reducerer vandforbruget med ca. 60%. Det betyder, at der kun bruges mellem 10-30 liter vand pr. bilvask i stedet for ca. 110 liter på et anlæg uden vandrensning.

På vores stationer løber vaskehallens spildevand gennem et sandfang samt en olieudskiller eller et biologisk renseanlæg. Her opfanges snavs fra bilen, inden det overskydende vand udledes til det kommunale renseanlæg. Vasker du bilen hjemme, forsvinder det snavsede spildevand direkte ned i jorden eller ud i kloakken og ender dermed i naturen og til sidst i grundvandet. Hertil kommer, at vi anvender de mest effektive, sikre og miljøansvarlige vaskeprodukter – bl.a. Svanemærkede produkter.

Image
bilvask

Nysgerrig på Circle K’s bilvask?

Her kan du læse mere om vores bilvask – og hvorfor det godt kan betale sig at vælge en kvalitetsbilvask.