Image
vejnet
Image
vejnet

Mere bæredygtig transport

Hos Circle K arbejder vi for, at transporten i Danmark bliver mere klimavenlig. Helt konkret har vi fokus på, at elbiler, Power-to-X og biobrændstoffer er både tilgængelige og effektive, da de får en afgørende rolle i den grønnere fremtid, vi har sat kurs mod.

En af de største udfordringer, vi som samfund og branche står overfor, er selve transportsektoren og dennes miljø- og klimapåvirkning. Det er afgørende, at vores transport i fremtiden drives af energi og brændstoffer, der er mere klimavenlige end i dag.

Vi ønsker at gå forrest i den grønne omstilling af branchen og har med etablering af lynladestandere samt Power-to-X-initiativer inden for brændstofområdet, taget et vigtigt første skridt mod en fossilfri fremtid.

Ambitiøse mål

Men tingene ændres ikke med et trylleslag, og derfor har vi brug for, at der fra politisk side skabes teknologi-neutrale rammevilkår, så alle teknologier kan bringes i spil. Det er også nødvendigt for at tiltrække de nødvendige investeringer i de teknologier, som skal løse udfordringerne på den grønne omstilling. Vi har en målsætning om, at brændstoffer fra vores stationer skal udlede 30% mindre CO2 i 2030 og være klimaneutral senest i 2045. Det er et ambitiøst mål.

Der er særligt tre områder, vi fokuserer på, når det kommer til mere klimavenlig transport; ladestandere, Power-to-X og HVO (fossilfri diesel). Det kan du læse mere om herunder.

FastCharger
Ladestandere

Ladestandere

Vi er i gang med at opsætte ladestandere over hele landet, så du på sigt kan lade din elbil lige så nemt, som du i dag tanker brændstof. Målet er 1300 ladepunkter i 2030, og vi er godt på vej.

EV truck
Power-to-X

Power-to-X

Med Power-to-X har vi mulighed for på sigt at gøre transportsektoren klimaneutral – og det ville jo for alvor batte noget i det store regnskab. Med hjælp fra flere samarbejdspartnere, investerer Circle K i fremtidens Power-to-X-indsats i Danmark.

High Speed Pump
HVO

HVO diesel

HVO 100 er et fossilfri dielsel-alternativ, der reducerer CO2 med op til 90% sammenlignet med traditionel diesel.