Image
Secure parking

Circle K's Privatlivspolitik

Circle K respekterer dit privatliv. Derfor har Circle K udviklet denne privatlivspolitik, så du kan få et overblik over, hvordan vi indsamler, bruger, lagrer og deler de personoplysninger, vi har på dig.

Hvem er vi?

Alimentation Couche-Tard er en koncern med base i Canada og er et af verdens førende navne indenfor dagligvaresektoren. I Europa er Couche-Tard gennem dets Circle K varemærke førende indenfor nærbutikker og brændstofsalg til vejtransport i Skandinavien, Irland og de Baltiske lande med en markant tilstedeværelse i Polen.

Alle større beslutninger på selskabsniveau omkring privatliv, persondatabeskyttelse og andre procedurer i relation til sikker databehandling træffes af den øverste ledelse og i samarbejde med den Databeskyttelsesansvarlige (DPO) og andet behørigt personale. Se "Kontakt" siden for mere information. 

Den dataansvarlige for hvert selskab i Circle K koncernen er den lokale driftsenhed Circle K Danmark A/S, CVR. nr. 28142412, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 - København SV (herefter benævnt "Circle K"), der indsamler personoplysningerne og fastslår formålet og måden, hvormed og hvorpå disse behandles.

Hvordan og hvornår gælder privatlivspolitikken?

Denne privatlivspolitik beskriver de databehandlingsaktiviteter, der udføres af Circle K i tilfælde, hvor Circle K fungerer som dataansvarlig, der indsamler personoplysninger om kunder, leverandører eller medarbejdere og fastslår formålet og måden med og af behandlingen. Denne privatlivspolitik indeholder også oplysninger om, hvordan Circle K fungerer som databehandler, hvilket betyder, at Circle K beskæftiger sig med behandlingen af data på vegne af vores erhvervskunder eller partnere i henhold til deres instruktioner.

Denne privatlivspolitik gælder for alle processer i Circle K, herunder websteder, applikationer (ellers kendt som apps) og andre produkter eller domæner inden for Circle K-mærkede ydelser eller produkter. Hvis en anden privatlivspolitik end denne findes på et Circle K-websted, på en ansøgning eller et andet produkt, gælder denne specifikke privatlivspolitik.

Hvis du er uenig i behandlingerne angivet i denne privatlivspolitik, så vil Circle K desværre ikke være i stand til at levere forskellige ydelser.

Hvordan agerer Circle K som dataansvarlig?

Personoplysninger er enhver oplysning, der relaterer til eller kan bruges til at identificere en levende person. Forskellige oplysninger der samlet kan lede til identificeringen af en specifik person er også dækket af definitionen af personoplysninger. Circle K er dataansvarlig når Circle K bestemmer formålet og måden hvorpå behandlingen af personoplysninger sker.

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for, at Circle K kan forberede sig til eller opfylde kontrakter vi har indgået, tilbyde vores kunder ydelser og produkter, tilbyde dem rabatter og personlige tilbud. Dette inkluderer (men er ikke begrænset til) at levere ydelser gennem forskellige initiativer som fx Circle K EXTRA Club, kort under eget mærke, (B2C) kort, Circle K ID og andet.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Circle K indsamler og behandler personoplysninger om vores kunder, ansatte og forhandlere som en del af vores forretningsførelse og som en måde at nå vores strategiske mål om – at blive verdens foretrukne sted til køb af dagligvarer og brændstof. Vi indsamler personoplysninger og behandler personoplysninger vedrørende følgende registrerede:

Eksisterende og potentielle kunder

For at kunne levere ydelser, administrere vores kunderelationer og opfylde vores løfter til vores eksisterende eller potentielle kunder, behøver Circle K oplysninger om, hvem du er, hvad din position er som bruger af vores ydelser og produkter samt kontaktoplysninger og din rolle som kontaktperson. De primære grunde til at vi behandler disse oplysninger er:

 • Forberedelse af og levering i henhold til aftaler indgået med kunder og levering af ønskede ydelser og oplysninger til vores kunder.
 • Udførelsen og leveringen af ydelser specificeret i kontrakter indgået mellem Circle K og den respektive part.
 • Levering af support til brugere af vores produkter og ydelser.
 • Vedvarende forbedring af vores kunde feedback.
 • Forhindring af misbrug af vores produkter og ydelser, herunder brugen af CCTV til formålet.
 • Opfyldelse af sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarder.
 • Fakturering, behandling af køb, foretagelse af betalinger og udførelsen af andre finansielle opgaver.
 • Levering af tilbud på produkter og ydelser til vores kunder, baseret på blandt andre Circle K EXTRA Club, private betalingskort, B2B-kort, private label kort, Circle ID portal og andre.
 • Styring af kreditansøgninger for brugere, der har ansøgt om Circle K-kort, der kræver kreditvurderinger.
 • Administration og styring af store ordrer.
 • Levering af tilbud om deltagelse i forskellige marketingsaktiviteter organiseret af Circle K.
 • Dannelse af kundeprofiler i nogle tilfælde for at reklamere for mere relevante produkter og ydelser til specifikke kunder.

For at nå ud til et større marked er det i vores legitime interesse også at behandle potentielle kunders personoplysninger med henblik på marketingsinitiativer. For at give potentielle kunder relevant indhold behandler Circle K personoplysninger om potentielle kunder, der er blevet indsamlet under salgsforhandlinger, eller når en person har udtrykt interesse for at modtage tilbud fra Circle K.

Retsgrundlaget for ovennævnte aktiviteter er samtykke, kontrakt og vores legitime interesse, men du kan være sikker på, at enhver elektronisk, direkte marketingmeddelelse, du modtager, vil blive ledsaget af muligheden for at fravælge fremtidig kommunikation i marketingsøjemed. Hvis dette skulle vise sig ikke at være tilfældet, er du velkommen til at kontakte kundeservice, se "kontakt" siden for yderligere information.

Medarbejdere

Hvis du er en medarbejder, behandler vi dine personoplysninger for at opfylde vores kontrakt og overholde lovbestemmelser såsom arbejdslove, skattelove og andre regler. Vi gør det på grundlag af kontrakt og retlig forpligtelse og for at sikre passende opbevaringsperioder til behandling af sådanne oplysninger. Behandlingen sker som led i Circle K's personaleadministration.

Hvis du søger job hos Circle K, behandler vi dine personoplysninger for at evaluere relevansen af dine kompetencer for den stilling, du søger. Vi gør dette på grundlag af dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger om opbevaringsperioder for forskellige kategorier af oplysninger fra HR forretningspartneren af den respektive Circle K driftsenhed.

Forhandlere og partnere

Vi behandler individuelle personers personoplysninger, når disse repræsenterer vores forhandlere, leverandører og forretningspartnere og behandlingen er foretaget i vores legitime interesse i at vinde nye partnere og nye markeder og i at opfylde den kontrakt Circle K har indgået med den anden part.

Hvis vi har indgået en salgsaftale med et firma om salget af vores produkter eller tilbud af tjenester, kan vi indsamle og behandle et begrænset antal personoplysninger (fx navn, adresse, CPR-nummer) om selskabets medarbejdere eller andre repræsentanter med henblik på til opfyldelse af kontrakten. Retsgrundlaget for sådan behandling er vores legitime interesse eller opfyldelse af en kontrakt, og vi behandler kun personoplysninger med det formål at opfylde kontrakten med vores kunde og for den periode kontrakten er effektiv og i den gældende lovbestemte opbevaringsperiode efter kontraktens udløb.

Besøgende på vores kontor og vores service stationer

Til overholdelse af Arbejdstilsynets standarder (om sundhed, sikkerhed, miljø) og i vores legitime interesse beskytter vi vores forretningshemmeligheder, medarbejdere, kunder og andre. Vi behandler dine personlige oplysninger ved at implementere CCTV-overvågning i vores supporterende hovedkvarterer og på vores tankstationers forpladser og i dagligvarebutikkerne. Personer underrettes ved opslag, når dette finder sted. CCTV-overvågningsvideoer opbevares i 30 dage.

Derudover og for at beskytte vores lokaler, medarbejdere og fortrolige oplysninger - overvåger vi adgangen til vores supportkontorers lokaler. Vi behandler vores besøgendes oplysninger, når de besøger vores hovedkvarter ved at registrere dem i vores besøgssystem. Besøgende informeres om dette ved opslag.

Lovhjemmel

Behandlingen af personoplysninger er ikke tilladt uden passende retsgrundlag i henhold til artikel 6 af Persondataforordningen. Derfor anvender vi i Circle K et af følgende retsgrundlag, defineret i Persondataforordningen, til enhver behandling af dine personoplysninger.

 • Samtykke: individet har givet samtykke til at deres personoplysninger kan behandles med et specifikt formål (artikel 6, stk. 1 litra a).
 • Kontrakt: behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt indgået med individet, eller fordi vedkommende har bedt om, at specifikke skridt blev taget, før kontrakten blev indgået (artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Retlig forpligtelse: behandlingen er nødvendig for at loven overholdes (artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Legitime interesser: det er nødvendigt at foretage behandlingen i egen legitime interesse eller i en tredjeparts legitime interesse, med mindre der er god grund til at beskytte individets personoplysninger, hvilket da vejer tungere end disse legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f).

Circle K behandler kun oplysninger om CPR-nummer, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke, eller det følger af lovgivningen.

Følsomme personoplysninger, fx helbredsoplysninger, behandles på baggrund af følgende retsgrundlag:

 • Samtykke: individet har givet udtrykkelig samtykke til at deres personoplysninger kan behandles til et eller flere specifikke formål (artikel 9, stk. 1, litra a).
 • Arbejds- sundheds- og socialretlige forpligtelser: behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges arbejds- sundheds- og socialretlige forpligtelser (artikel 9, stk. 1, litra b)
 • Offentliggjorte oplysninger: Behandlingen vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede (artikel 9, stk. 1, litra c)
 • Retlig forpligtelse: behandlingen er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret (artikel 9, stk. 1, litra g)

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Generelt indsamler Circle K dine personoplysninger direkte fra dig, hvilket betyder, at du frit har givet disse oplysninger til os for at modtage bestemte produkter eller ydelser eller for at indgå aftale med os. Nogle gange kan vi indsamle oplysninger om dig fra personer, der er direkte tilknyttet dig - for eksempel har din chef givet dine kontaktoplysninger til os som kontaktpunkt. Vi kan også optage dine billeder på vores CCTV kameraer.

Vi bruger også cookies og andre sporingsteknologier på Circle K-mærkede websteder til at levere generiske onlineydelser. Vi indsamler oplysninger, som brugeren aktivt sender til os via vores websteder, apps og ydelser såsom navn, e-mail og telefonnummer. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan vores brugere interagerer med vores websteder og apps. Herudover indsamler vi også oplysninger fra din computer eller enhed som fx IP-adressen, den internetbrowser du bruger og sprogindstillingerne. Disse oplysninger indsamles via tjenester som, og ikke begrænset til, Google Analytics Solutions. Med dit samtykke tillader apperne dig også at bruge placeringstjenester til ydelser som fx at finde en nærliggende Circle K-station eller at spore din rute og sende dig push-notifikationer.

I andre tilfælde kan vi også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder. Disse kilder kan variere, men de er normalt Circle K's marketingpartnere, offentlige kilder eller offentlige oplysninger fra tredjeparts sociale netværk. Cirkel K kan kombinere oplysninger erhvervet fra en kilde med oplysninger fra en anden kilde. Dette gøres kun for at sikre oplysningernes nøjagtighed og for at danne et billede af dig, der repræsenterer virkeligheden, så vi kan tilbyde dig mere relevante produkter og foretage den mere personlige tilpasning, du foretrækker.

Hvem deler vi dine personoplysninger med

​Koncernintern deling af oplysninger

Koncernintern deling af oplysninger betyder, at dine personoplysninger deles på tværs af juridiske enheder under Cirkle K-mærket, hvilket betyder, at skønt dataindehaverens juridiske personlighed kan ændre ejerskab, forbliver oplysningerne i Circle K-systemer og er beskyttede i overensstemmelse med gældende standarder. Circle K er et mærke, der består af mange forskellige datterselskaber over hele Europa, og det er derfor sandsynligt, at kunden vil gøre forretning med mere end en juridisk enhed indenfor Circle K.

Circle K fokuserer på kun at levere det bedste til vores kunder og levere på vores løfter til dem, der bruger vores produkter og ydelser. Derfor er det vigtigt at opretholde et korrekt overblik over kundeprofilen, og for at levere den bedste service, deler vi vores kunders personoplysninger med vores Circle K selskaber i Europa eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Vi deler ikke dine personoplysninger med Circle K selskaber uden for Europa eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hvis der måtte opstå et behov for at dele dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil vi oplyse herom og sikre, at der er de fornødne sikkerhedsforanstaltninger samt et lovligt grundlag på plads, som beskytter dine oplysninger. 

Circle K videregiver kun dine oplysninger koncerninternt samt til eksterne parter, hvis videregivelsen ikke er uforenelig med det formål, som oplysningerne, blev indsamlet til.

Deling af oplysninger med eksterne parter

Circle K kan bruge tredjeparts tjenesteudbydere til på vores vegne at administrere visse aktiviteter såsom at opfylde køb, behandle kreditkortbetalinger, foretage kreditkontroller, sende e-mails og post, levere reklame, måle effektiviteten af vores marketingkampagner og analysere brugen af vores websteder og apps, eller endda tillade brugere at oprette forbindelse til deres sociale netværk. For at kunne udføre sådanne ydelser deler vi dine personoplysninger med de respektive forretningspartnere, men kun i det omfang de leverer ydelsen på vores vegne og sørger for, at de overholder databeskyttelsesreglerne.

Circle K deler muligvis dine personoplysninger med eksterne parter i følgende tilfælde:

Vores leverandører, forhandlere og forretningspartnere

Vi deler dine personoplysninger med vores forretningspartnere eller leverandører, hvis Circle K vurderer, at der er en legitim interesse i at videregive ud fra et forretningsledelsesperspektiv, som i det konkrete tilfælde vejer tungere, end hensynet til den registrerede og lovbestemmelser tillader det, eller hvis du har givet samtykke til sådan udveksling af data. For eksempel kan nogle af Circle K's serverlagerrum være lejet af en af vores certificerede leverandører. Derfor kan nogle personoplysninger teknisk set deles med eksterne udbydere. Et andet eksempel er, at du køber en ydelse eller et produkt, som Circle K leverer til dig gennem en partner. I situationer som disse kan Circle K og passende forretningspartnere dele dine personoplysninger med henblik på at levere tjenesten eller produktet.

Offentlige myndigheder

Offentlige myndigheder som skattemyndighederne, politi, domstole, forsikringsselskaber eller andre offentlige institutioner kan bede Circle K om at give dem alle de oplysninger, vi har om dig. I sådanne tilfælde vil Circle K kun opfylde anmodninger fra offentlige myndigheder og offentlige institutioner, hvis der er tilstrækkeligt retsgrundlag for en sådan anmodning.

Brugerfællesskaber (sociale netværk).

Hvis du kommenterer på eller udtrykker meninger om Circle K i brugergrupper eller sider på sociale netværk, hvor sådanne oplysninger kan ses og bruges af alle der har adgang til et sådant fællesskab til formål der er uden for Circle K's kontrol, bærer Circle K ingen ansvar for det indhold, du deler i sådanne fællesskaber.

Automatisk databehandling og profileringsværktøjer

Circle K-mærkede websteder anvender automatiske dataindsamlingsværktøjer og Circle K bruger digitale sporingsteknologier til at indsamle oplysninger om dine bevægelser og interaktion med vores hjemmesider.

Cookies

En cookie er et lille stykke tekst sendt til din browser af et websted, du besøger. Det hjælper webstedet med at huske oplysninger om dit besøg som dit foretrukne sprog og andre indstillinger. Det kan gøre dit næste besøg lettere og webstedet mere nyttigt for dig. Cookies spiller en vigtig rolle. Uden dem ville det være en meget mere frustrerende oplevelse at bruge internettet. På grund af deres centrale rolle i forbedringen/muliggørelsen af brugervenlighed eller webstedsprocesser kan de-aktivering af cookies forhindre brugere i at bruge visse websteder.

Ved at bruge Circle K-mærkede websteder eller applikationer accepterer du, at cookies gemmes og får adgang. Vi bruger cookies på vores websteder til at identificere brugere som unikke men anonyme individer. Det hjælper os til at registrere antallet af besøgende og giver os statistikker og oplysninger om, hvor mange brugere vi har på vores websteder og hvad de gør. Vi bruger statistikkerne til forenkling og afklaring af webstedet og til at gøre det så brugervenligt som muligt.

Til vores apps bruger vi Identifier for Advertising (IDFA) til iOS og Google Advertising ID (AAID) til Android. Alle oplysninger indsamles anonymt, hvilket betyder, at vi ikke kan forbinde oplysningerne med den enkelte bruger eller godkendte bruger gennem vores autentificerede online-tjenester.

Google Analytics services og reCaptcha

Circle K-mærkede websteder og applikationer bruger Google Analytics til at indsamle oplysninger om, hvordan vores brugere bruger vores websider og apps. Disse oplysninger samles hovedsageligt via tjenester, der leveres af Google Analytics, hvis vilkår og betingelser er gældende.

For at beskytte mod uhensigtsmæssig brug bruger vi Google Invisible reCAPTCHA, der samler hardware- og softwareinformation, som fx enheds- og applikationsdata og resultaterne af integritetskontrol samt unikke online-identifikationer som IP-adresse og sender disse oplysninger til Google til analyse.

Ved at bruge denne service accepterer du, at dine personoplysningerne deles med Google Analytics for integritetskontrol og til gennemførelse af foranstaltninger, der er nødvendige for sikker brug af websiden.

Cookies fra tredjepart sociale netværk

Tredjepart sociale netværk med interaktive plug-ins til aktivering af sociale netværksfunktioner - fx for at give mulighed for oprettelse af forbindelse til Facebook - på Circle K-mærkede websteder eller applikationer, bruger cookies til indsamling af oplysninger om brugen af vores websteder og applikationer. Hvordan disse indsamlede data bruges af tredjepart afhænger af det sociale netværks privatlivspolitik, som er tilgængelig på de relevante parters hjemmesider. Circle K opfordrer dig til også at gennemgå tredjepartens privatlivspolitik.

Involverede tredjeparter bruger sporingsmetoder som men ikke begrænset til cookies med henblik på at nå egne forretningsmål og til egne formål ved at sammenkæde og kombinere oplysninger om brugen af vores websteder eller applikationer med andre personoplysninger, de måtte have indsamlet. Vi kan også indhente og bruge analytiske og statistiske oplysninger fra tredjeparts sociale netværk for at hjælpe os med at måle resultaterne og effektiviteten af det indhold, vi viser på sociale netværk, fx de måleindtryk og klik på indholdet Circle K fremmer.

Tredjeparts tjenester og sociale medier, hvor vi er til stede, er underlagt de respektive tjenesters privatlivspolitik.

Robotstyret procesautomatisering

Robotstyret procesautomatisering (Robotic process automation (RPA)) er anvendelsen af teknologi, der gør det muligt for medarbejdere i et firma at konfigurere computersoftware eller en "robot" til at indfange og fortolke eksisterende applikationer til behandling af en transaktion, manipulering af data, udløsning af svar og kommunikation med andre digitale systemer.

RPA er en regelbaseret virtuel medarbejder, der efterligner en anden virksomhedsbrugers handlinger for at udføre de samme opgaver og processer ved at forbinde forretningssystemer og applikationer.

Circle K bruger primært RPA-software til at hjælpe vores personale med kreditvurderinger af kunder, der har ansøgt om Circle K-kreditkort. Kreditvurderinger udføres på baggrund af ansøgerens samtykke eller i selskabets legitime interesse og kan gentages af Circle K's personale. RPA-software træffer ikke en beslutning, som en Circle K-medarbejder ikke ville træffe. Derfor bruges denne software kun som et redskab til at spare vores medarbejdere tid, så de kan fokusere på at levere bedre service til vores kunder.

Du har ret til ikke at blive underlagt automatiserede beslutninger og til at anmode om, at en sådan automatisk opgave udføres af en person.

Virtual Customer Assistant (chatbot)

Virtual Customer Assistant (VCA) er en automatiseret kundeserviceagent, der efterligner samtale med et menneske, mens den udfører opgaver på vegne af mennesker og om nødvendigt opretter forbindelse til forretningssystemer og software. Kommunikation med den virtuelle kundeserviceagent udføres typisk via en kommunikationsflade, der ligner Facebook Messenger.

Circle K bruger samtale AI-software til, at svare på generelle kundespørgsmål og anmodninger relateret til vores forretning, for eksempel produkter, tilbud, kampagner eller selvbetjeningsværktøjer. Det er ikke muligt at identificere brugeren via Virtual Customer Assistant (VCA), og samtaleindhold kan derfor ikke leveres, medmindre samtalen blev håndteret via livechat med en kundeservicemedarbejder, og opbevaringspolitikken endnu ikke har fundet sted.

For at optimere den service, der leveres af den virtuelle kundeserviceagent, indsamler Circle K data om dit opholdsland gennem cookies for at justere sprogindstillinger. Circle K's virtuelle kundeserviceagent indsamler ikke oplysninger såsom IP-adresse, andre lokaliseringsdata eller andre personlige data bortset fra ovenstående. For at forbedre tjenester, der leveres af den virtuelle kundeserviceagent, bevares samtaledata i maksimalt 30 dage og bruges til analytiske formål - kun udvalgte organisationsmedlemmer med specifikke tilladelsesniveauer kan få adgang til disse. Den virtuelle kundeserviceagent beder normalt ikke om personlige oplysninger eller behandler personlige data. Indtast ikke personlige data, når du kommunikerer med den virtuelle assistent - personlige data som telefonnummer, e-mail og Circle K specifikke kundeoplysninger (såsom kortnummer) bliver anonymiseret, og samtaler, der indeholder andre personlige data, vil blive slettet med det samme. Du har altid ret til ikke at benytte en Virtual Customer Assistant (VCA) og kan anmode om, at samtalen håndteres af en kundeservicemedarbejder - vi tilbyder live chat i bestemte tidsrum. For at identificere kunde og håndtere anmodningen bedst muligt kan kundeserviceagent bede om personlige data som telefonnummer, e-mail og/eller andre Circle K specifikke kundeoplysninger (for eksempel kortnummer). Hvis live chat har lukket kan du udfylde en kontaktformular, som vil blive håndteret af en kundeservicemedarbejder så hurtigt som muligt. 

Hvilken slags personoplysninger indsamler og behandler Circle K?

Circle K behandler følgende personoplysninger på dig:

 • Generelle oplysninger og kontaktoplysninger som navn, efternavn, telefonnummer, e-mail og adresse.
 • Demografiske data som fødselsdato eller køn.
 • CPR nummer.
 • Feedback på vores tjenester og produkter.
 • Forskellige henvendelser fra dig til vores kundeservice.
 • Billeder eller videoer af dig der er optaget i vores supporterende hovedkvarter eller forpladsen på en servicestation eller i nærbutikken.
 • Indhold du uploader til vores websteder, apps og sociale netværkssider, som fx fotos eller videoer.
 • Ansøgninger om vores ydelser, der leveres på kontraktmæssigt grundlag.
 • Finansielle oplysninger såsom dine bankkontooplysninger, kreditkortoplysninger eller kreditvurdering.
 • Sporingsoplysninger der aktivt er sendt til os via vores websteder, apps og generiske online-tjenester. Dette omfatter oplysninger som IP-adresse, hvilken internetbrowser du bruger eller dine sprogindstillinger.
 • Unikke brugeroplysninger som fx login-id, adgangskode, sikkerhedsspørgsmål
 • E-mailadfærd hvilket betyder at vi analyserer, om du åbner e-mails, der er sendt til dig fra Circle K eller ej.
 • Indkøbsadfærd baseret på dine køb på vores stationer ved hjælp af dit Circle K-kort.
 • Oplysninger om tidligere beskæftigelse og uddannelse som titel, stilling, ansvar, baggrund, interesser i faglig sammenhæng.

Oplysninger du har offentliggjort og frit givet væk på tredjeparts sociale netværk.

For medarbejdere behandles endvidere følgende oplysninger:

 • Navn, adresse, fødselsdato, CPR-nr., kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 • Oplysning om kontaktpersoner/pårørende (navn, adresse, telefonnummer og e-mail)
 • Lønforhold, bank- og skattemæssige oplysninger samt oplysninger om bil
 • Uddannelsesforhold, karriereforløb og erhvervserfaring, herunder eksaminer, ansøgning og CV
 • Eventuelle rejseoplysninger i forbindelse med rejser i arbejdsmæssigt medfør
 • Billede til brug for intranettet
 • Oplysninger om udleveret udstyr såsom pc’er, smartphones, adgangskort, nøgler etc. til den enkelte medarbejder.
 • Eventuel graviditet og barsel
 • Tjenstlige forseelser, advarsler, personalebedømmelser og oplysninger om årsag til afskedigelse eller bortvisning
 • Sygefravær og andre relevante helbredsoplysninger
 • Personlighedstest/færdighedstest og 360-graders vurdering for ledere
 • Oplysninger om eventuelle strafbare forhold
 • Billede til brug for internettet, sociale medier eller årsrapport, såfremt der er indhentet særskilt samtykke hertil.

Som dataansvarlig behandler Circle K ikke følsomme personoplysninger for at levere varer og ydelser til dig, men i nogle tilfælde er behandling af sådanne data et krav for, at vi overholder de juridiske og etiske forpligtelser, vi er underlagt. Følsomme personoplysninger indsamles primært i følgende tilfælde:

 • Hvis du er en ansat, der er fraværende på grund af sygdom, kan vi muligvis behandle følsomme personoplysninger vedrørende dit helbred, som dikteret af ansættelseslovgivningen, og vi gør det inden for det specifikke lands retslige rammer, hvor det datterselskab ligger, som den ansatte er tilknyttet.
 • Hvis du er en person, der har været udsat for en hændelse på vores ejendom, er vi måske forpligtet til at behandle oplysninger om dit helbred for at overholde myndighedsstandarder samt at registrere hændelsen for at undgå tilsvarende i fremtiden.
 • Hvis du er en kunde, der mener, at sundhedsproblemer skyldes madforgiftning eller anden fare forårsaget af vores produkter, er vi forpligtet til at behandle følsomme personoplysninger.

Hvordan beskytter Circle K dine personoplysninger?

Personoplysninger i Circle K regi behandles på en sikker måde. I Circle K gør vi vores bedste for at sikre, at alle it-systemer, der er bygget for, integreret i, købt til eller generelt anvendt i Circle K, overholder Privacy by Design Princippet til maksimering af sikker behandling af personoplysninger. Vi bruger kryptering og pseudonymisering, hvor det er relevant. Vi begrænser adgangen til personoplysninger til de personer, der har brug for det. Vi har retningslinjer, politikker og uddannelse til rådighed for medarbejdere, der behandler personoplysninger i Circle K.

Når vi skal bruge en databehandler til behandling af personoplysninger, udfører vi en nøje vurdering af de forretningspartnere, vi deler dine personoplysninger med, for at sikre, at de overholder gældende lovgivning om databeskyttelse. Desuden, for at håndhæve databeskyttelsesstandarderne, anmoder Circle K vores forretningspartnere - der fungerer som databehandlere, mens Circle K fungerer som dataansvarlig - om at underskrive databehandleraftaler med Circle K. Derved indgår databehandleren en bindende aftale og forsikrer om en sikker informationspraksis.

Personoplysninger behandles ikke i længere tid end nødvendigt til det formål, som oplysningerne blev indsamlet til. Cirkel K's standard-opbevaringspolitik er 6 måneder, men opbevaringsperioden kan være længere, hvis det følger af lovgivningen fx arkiveringslovgivning, lovgivning om bekæmpelse af hvidvask og andet. Medarbejderoplysninger slettes 5 år efter ansættelsesforholdets ophør, medmindre der er en verserende tvist eller oplysningerne er omfattet af bogføringsloven regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år samt indeværende regnskabsperiode.

Circle K overholder princippet om dataminimering og sørger for, at når vi leverer produkter og tjenester til dig, samles kun den minimale mængde personoplysninger, der er nødvendige for leveringen af ydelsen eller produktet.

Hvornår bruger Circle K databehandlere?

Circle K bruger tredjeparts tjenesteudbydere som databehandlere af personoplysninger til følgende formål: afsendelse af fakturaer og marketingmateriale; trykning og afsendelse af betalingskort, dataopbevaring; håndtering af kundeforhold, levering af CCTV-løsninger; udførelse af kreditvurderinger og inkasso; styring af medarbejderoplysninger og lignende. En liste over behandlere af personoplysninger kan rekvireres fra den relevante Circle K driftsenhed.

Hvad er dine rettigheder og hvordan gør du brug af dem?

Du har ret til at bede om adgang til de personoplysninger vi har om dig. Vi er dog nødt til at vide, hvem du er, før vi frigiver oplysninger. Du har ret til at protestere mod behandling af personoplysninger, tilbagekalde samtykke, at bede om, at dine personoplysninger bliver slettet eller berigtiget eller til at protestere mod behandling af dine personoplysninger og ret til dataportabilitet. 

Du har ret til ikke at blive underlagt automatiserede beslutninger og til at anmode om, at en sådan automatisk opgave udføres af en person.

Hvis du ønsker at anmode om adgang til dine personoplysninger eller om at slette eller berigtige dem eller protestere mod behandlingen af dem eller udnytte retten til dataportabilitet, bedes du kontakte kundeservice.

Hvis du surfer på internettet og foretrækker ikke at have dine personoplysninger behandlet ved dit besøg på vores hjemmeside via cookies, anbefaler vi, at du aktiverer privat browsing i din webbrowser. Hvis du bruger vores app, kan du slette appen fra din smartphone (da du efterkommer privatlivspolitikken ved brugen af vores app).

Endelig har du også ret til at indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

Ønsker du at anmode om dine personlige data eller få dem slettet, så klik her

Kontakt os 

Vores Databeskyttelsesansvarlige/DPO kan kontaktes ved e-mail til privacy@circlekeurope.com eller ved brev til Data Protection Officer, Circle K AS, Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norway.

Du kan også kontakte Circle K via vores kundeservice på:

www.circlek.dk/kundeservice

Ændringer i denne politik

Vi opdaterer løbende denne politik. Der vil altid være en opdateret politik til rådighed for besøgende på vores websted. Brugere af vores app vil kunne finde en opdateret politik i den respektive app store.

Denne privatlivspolitik træder i kraft den 25. maj 2018.