Image
hero_betaling
Image
hero_betaling-mobil
Betingelser
VILKÅR OG BETINGELSER, HERUNDER INFORMATION OM DATABESKYTTELSE, FOR MEDLEMSKAB AF CIRCLE K EXTRA FORDELSPROGRAM

1. HVAD ER GRUNDLAGET FOR MEDLEMSAFTALEN

I dette dokument beskrives de almindelige vilkår og betingelser for medlemskab af Circle K fordelsprogrammet Circle K EXTRA (i det følgende betegnet Aftalen). Circle K EXTRA anvender Circle K's identifikationsstyringssystem "Circle K ID", der er underlagt separate vilkår & betingelser.

Circle K AS, repræsenteret ved den lokale afdeling af Circle K, Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV, CVR nr. 28142412, er den juridiske enhed, der er ansvarlig for Circle K EXTRA og er dataansvarlig for alle personoplysninger, der behandles i Danmark.

Navnet på fordelsprogrammet kan ændres til enhver tid.

2. BAGGRUND

Circle K EXTRA fordelsprogrammet er udviklet for at tilføre kundeforholdet merværdi, både for dig som kunde og for Circle K som virksomhed.

Når du tilmelder dig Circle K EXTRA, får du en række særlige kundefordele ved køb med kort, som er tilknyttet din Circle K Extra konto, f.eks. rabatter og særlige kundetilbud på alle Circle K brandede servicestationer.  

Medlemskabet er personligt og fortsætter, indtil du udtrykkeligt opsiger medlemskabet som beskrevet i afsnit 10.

3. HVEM KAN TILMELDE SIG Circle K EXTRA?

Circle K EXTRA er et fordelsprogram for privatpersoner over 16 år til køb på Circle K brandede servicestationer i Danmark. Circle K EXTRA-programmet er ikke beregnet til køb af varer til videresalg eller virksomhedsindkøb. Såfremt virksomhedsindkøb er forbundet med en privatpersons bonuskonto, er privatpersonen derfor ansvarlig for at informere den pågældende virksomhed om denne fordel og for at indhente virksomhedens udtrykkelige skriftlige tilladelse hertil, hvis det er nødvendigt. Mere om forholdet til arbejdsgivere, se afsnit 5.9.

4. MEDLEMSKAB

4.1 Accept af behandling af personoplysninger

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser indgår du en aftale med Circle K om medlemskab af Circle Ks paneuropæiske fordelsprogram Circle K EXTRA. Dette indebærer, at du accepterer, at Circle K, for at opfylde aftalen, vil behandle personoplysninger om dig som beskrevet i disse vilkår og betingelser

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du, at Circle K EXTRA kan gemme og bruge dine personlige oplysninger og oplysninger om dit medlemskab og rabatter i Circle K EXTRA-programmet. Personlige oplysninger og oplysninger om dit medlemskab og optjente rabatter kan deles med andre Circle K-koncernselskaber, underleverandører og Circle K EXTRA-partnere i andre lande. Se flere oplysninger om underleverandørerne i afsnit 7.7 og 7.8.

Denne Aftale og din accept, er kun relevant for de data, der indsamles, lagres og behandles i forbindelse med Circle K EXTRA-programmet. Bemærk dog, at Circle K, i overensstemmelse med gældende lovgivning, vil opbevare transaktionsdata til andre formål end den direkte anvendelse i forbindelse med Circle K EXTRA, såsom fakturering og bogføring.

4.2 Identifikationskilder

I henhold til denne Aftale vil Circle K behandle transaktionsdata fra køb foretaget med et eller flere kort, som du har registreret og knyttet til din Circle K EXTRA-konto. Circle K giver mulighed for, at hver fordelskonto har op til 10 forskellige kort registreret. De korttyper, der kan anvendes, er:

 • Betalingskort: Identifikationskilden er kortnummeret (dvs. de 16 cifre, der er trykt på forsiden af et typisk betalingskort).
 • Elektronisk enhed:  Identifikationskilder såsom telefon, smartwatches osv. skal forbindes til Circle K EXTRA-kontoen i butikken. Først aktiveres EXTRA-kontoen med et kort, derefter forbindes den elektroniske enhed ved at scanne den.

4.3 Cookies

Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer af hjemmesider, du besøger. Deres funktion er at få hjemmesiden til at fungere eller fungere mere effektivt samt give oplysninger om brugen af hjemmesiden til ejerne. Circle K EXTRA-portalen bruger cookies og lignende teknologier for at optimere din onlineoplevelse – f.eks. til at huske dig, når du vender tilbage til hjemmesiden og vise indhold, der er relevant for dig. Følg linket for at se, hvilke cookies vi bruger og hvorfor. https://www.circlek.dk/cookie

Nogle cookies, som Circle K EXTRA bruger, kan bruges til at identificere din online identitet. Circle K forbeholder sig ret til at bruge cookie-dataene på aggregeret niveau for at forbedre Circle K EXTRA-sidens stabilitet og funktionalitet. Vær opmærksom på, at du når som helst kan slette cookies fra din browser, uden at det påvirker dit medlemskab af Circle K EXTRA.

4.4 Din ret til at gøre indsigelse mod behandling

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet i disse vilkår og betingelser via Circle K ID eller skriftligt på circlek.dk/kontakt eller Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV, Danmark. En sådan indsigelse vil også være en opsigelse af dit medlemskab og alle de rettigheder, der følger med medlemskabet, som beskrevet i afsnit 10. Ændring af dine privatlivsindstillinger, som anført i afsnit 6.2, er ikke at betragte som en opsigelse af medlemskabet.

5. FORDELE I PROGRAMMET 

Rabatter/fordele vil bestå af:

 • Medlemsrabatter
 • Elektroniske rabatkuponer
 • Elektroniske klippekort
 • Særlige kampagner
 • Evt. point

5.1 Medlemsrabatter

Circle K EXTRA-programmet er opdelt i tre forskellige fordelstrin. Dit trin bestemmes på baggrund af den mængde brændstof, du har købt i løbet af de seneste 90 dage på Circle K brandede stationer i Danmark.

 • Fordelstrin 1:      0-124 liter de seneste 90 dage
 • Fordelstrin 2:   125 – 249 liter de seneste 90 dage
 • Fordelstrin 3:   250 liter eller mere de seneste 90 dage

Du kan se dit nuværende trin ved at logge ind på din extra klubkonto.

Alle kunder, der er tilmeldt Circle K EXTRA, får rabat på brændstof, der købes på alle Circle K brandede stationer i Danmark. Fordelstrin 1-medlemmer får en rabat på 10 øre/liter brændstof, fordelstrin 2-medlemmer får en rabat på 15 øre/liter brændstof, og fordelstrin 3-medlemmer får en rabat på 20 øre/liter brændstof. EXTRA-medlemmer får også andre fordele baseret på deres trin.

Alle rabatter og fordele kan ændres. Du kan se de aktuelle rabatter og fordele på Circle K EXTRA-hjemmesiden.

En kunde, der registrerer et betalingskort som identifikationskilde i Circle K EXTRA-programmet, modtager rabatten, når kortet anvendes. Rabatbeløbet vil normalt fremgå af kvitteringen.

5.2 Elektroniske klippekort

På visse produkter vil Circle K give særlige fordele, hvor kunderne får et særligt tilbud på et produkt efter et bestemt antal køb af samme produkt (f.eks. hver 6.kaffe gratis). Der oprettes et elektronisk klippekort efter kundens første køb af et kupontilbudsprodukt. Circle K EXTRA tæller automatisk antallet af køb pr. klippekort.

Når et elektronisk klippekort er fyldt, nulstilles klippekortet, og der bliver fremsendt en elektronisk rabatkupon til kundens konto.  Elektroniske rabatkuponer udløber normalt 1-3 måneder efter, at de er oprettet. Udløbsdato vil fremgå af rabatkuponen.

Du kan finde flere oplysninger om aktuelle rabatkuponer på Circle K EXTRA-hjemmesiden.

5.3 Elektroniske rabatkuponer

En elektronisk rabatkupon er et bevis, der opbevares elektronisk og giver medlemmet ret til en rabat eller kan byttes til et produkt eller en serviceydelse. Rabatkuponer kan kun anvendes én gang og har en udløbsdato.

Medmindre andet fremgår af det konkrete tilbud på en sådan rabatkupon, vil en rabatkupon ikke være til rådighed længere end 90 dage plus løbende måned efter udstedelsen. Dog indeholder alle Circle K EXTRA-rabatkuponer et digitalt tidsstempel. Denne oplysning afgør en eventuel strid om, hvorvidt en rabatkupon er gyldig.

Alle Circle K EXTRA-rabatkuponer administreres af Circle K. Circle K modtager information om, hvornår og hvor en rabatkupon anvendes. Kunderne kan hente de samme oplysninger ved at logge ind på deres Circle K EXTRA-onlinekonto. Kontakt kundeservice, hvis du har brug for yderligere hjælp.

5.4 Særlige kampagner

En særlig kampagne er et begrænset tilbud til Circle K EXTRA-kunder. Den kan bestå af en ekstra rabat, en gave, et ekstra produkt eller lignende.

5.5 Problemer med bonus/tekniske fejl m.v.

Skulle der opstå en ekstraordinær situation i forbindelse med Circle K  EXTRA, som Circle K ikke er herre over, og som gør det vanskeligt eller umuligt for Circle K at opfylde sine forpligtelser over for kunderne i henhold til denne Aftale, vil Circle K's forpligtelser blive sat i bero, så længe den pågældende situation varer.  Når en sådan situation er blevet afhjulpet, vil Circle K gøre en rimelig indsats for at genoprette eller tilbyde de rettigheder, som kunderne ville have fået, hvis situationen ikke var opstået.

5.6 Ingen videresalg eller overdragelse af rettigheder

De rettigheder, som kunden opnår i henhold til denne Aftale, er personlige og kan ikke overdrages. Kunderne må ikke videresælge eller overdrage nogen af de rabatter, værdibeviser eller andre rettigheder, de har fået tildelt som Circle K EXTRA-medlem.

5.7 Klager 

Circle K kan forlange en skriftlig kvittering eller anden dokumentation fra dit køb for at kunne behandle en klage i tilfælde af, at de nødvendige data ikke findes andre steder.

5.8 Beskatning og forholdet mellem medlemmer og deres arbejdsgivere.

Hvis der optjenes fordele i forbindelse med arbejde, som bliver betalt af arbejdsgiveren, og fordelen indløses til privat forbrug, kan den pågældende fordel være skattepligtig (i henhold til lokal lovgivning). Kunden er ansvarlig for at informere sin arbejdsgiver og/eller relevante myndigheder om de pågældende fordele og for at betale en eventuel skat. Circle K vil ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af kundens manglende overholdelse af dette krav.                        

6. KOMMUNIKATION

6.1 Sådan kommunikerer Circle K

Der findes flere forskellige typer af kommunikations- og markedsføringsmeddelelser (afhængigt af dine privatlivsindstillinger i forbindelse med kommunikation), som er en del af Circle K EXTRA-programmet:

 • Du vil modtage en velkomstbesked i form af en SMS og/eller e-mail for at bekræfte din konto og en eller flere opfølgende e-mails inden for den første måned, afhængigt af hvor du befinder dig.
 • Der foregår løbende generel kommunikation/kampagnekommunikation om Circle K EXTRA's tilbud samt andre produkter og services, der tilbydes af Circle K eller dennes partnere.
 • Der er særlig kommunikation målrettet til dig. Baseret på din købsadfærd kan vi sende dig yderligere tilbud eller information, som vi mener kan være relevant for dig baseret på din købshistorik.
 • Vi kan sende rabatkuponer, som du kan bruge til at få gratis eller nedsatte varer eller services. Rabatkuponer sendes enten som fordele (f.eks. en gratis bilvask, fordi du har købt et bestemt antal bilvaske) eller i forbindelse med milepæle (f.eks. på et givent jubilæum som Circle K EXTRA-medlem).
 • Vi kan sende spørgeskemaer baseret på dit sidste besøg for at få mere at vide om din oplevelse med vores station, personale og produkter.
 • Vi kan kommunikere til dig via sociale medier og eksterne mediekanaler.

Afhængigt af kundens præferencer og geografiske variationer vil Circle K bruge e-mail, SMS og APP (applikationssoftware), telefon- eller postkommunikation eller onlinekommunikation til at kommunikere med tilmeldte kunder.                        

Afsenderen af mailen fra Circle K vil blive angivet som "Circle K ". Afsenderen af SMS fra Circle K vil være nummer 1961.               

Fra tid til anden kan Circle K kommunikere via eksterne sociale medier som Facebook og Instagram.  Brugen af disse tjenester reguleres ikke af Circle K EXTRA's vilkår og betingelser, men af de sociale mediers egne vilkår og betingelser.

6.2 Privatlivsindstillinger for kommunikation

Når du tilmelder dig Circle K EXTRA, vil du modtage relevante informationer om vores tilbud samt nyheder om vores og vores partneres produkter og services.

Du kan vælge dine foretrukne kommunikationskanaler via privatlivsindstillingerne. Der er særskilte privatlivsindstillinger for din app. Du kan til enhver tid ændre disse via Circle K ID. 

7. YDERLIGERE OM PRIVATLIVSBESKYTTELSE, SIKKERHED OG PERSONOPLYSNINGER              

7.1 Formål med behandling

Dine oplysninger vil blive analyseret for at se, hvordan du bruger Circle K EXTRA, for at forstå din købsadfærd og for at sende dig oplysninger om og tilbud på de produkter eller services, der med størst sandsynlighed vil interessere dig. Vi kan også bruge dine personlige oplysninger til at sende dig undersøgelser eller spørgeskemaer for at indsamle oplysninger om din oplevelse af vores produkter og services for at forbedre vores services.

Formålet med enhver behandling af personoplysninger i henhold til denne Aftale er at drive Circle K EXTRA. Dine oplysninger i ikke-anonymiseret form vil ikke blive brugt til andre formål end deltagelse i Circle K EXTRA på grundlag af det samtykke, du giver ifølge denne Aftale. 

7.2 Dine rettigheder som registreret

Hvordan udøver du dine rettigheder

Du kan udøve dine rettigheder som registreret, herunder retten til at gøre indsigelse eller stille os spørgsmål, ved at kontakte Circle K EXTRA via på circlek.dk/kontakt eller Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV, Danmark, eller CK ID-siden https://id.circlekeurope.com.  Nogle anmodninger, f.eks. om adgang til data, specifikke spørgsmål vedrørende dataanalyse og spørgsmål om, hvorvidt du kan få yderligere adgang, skal fremsendes skriftligt.

Oplysninger

Disse vilkår og betingelser indeholder de generelle oplysninger om, hvordan vi vil behandle dine personoplysninger, og hvilke oplysninger, der vil blive behandlet. Disse oplysninger kan også findes på Circle K EXTRA-hjemmesiden.

Adgang til data

Du har til enhver tid ret til at anmode os om en kopi af de oplysninger om dig, som vi opbevarer.  De fleste oplysninger er tilgængelige for dig på fordelsprogrammets web-/mobilportal, som indeholder de data, vi opbevarer om dig på din Circle K EXTRA-profilside. En sådan anmodning skal være skriftlig.

Hvis du har specifikke spørgsmål vedrørende dataanalyse eller andre spørgsmål, kan du anmode om yderligere adgang.

Anmodning om adgang til data skal underskrives og være skriftlig, se mere på https://id.circlekeurope.com

Rettelse af data

Hvis dine personoplysninger ændrer sig, kan du rette dine egne personoplysninger på din Circle K EXTRA-konto.

Hvis du har specifikke spørgsmål eller oplever problemer vedrørende rettelser eller har andre spørgsmål, kan du anmode om yderligere adgang. En sådan anmodning skal være skriftlig.

Sletning og begrænsning af data                            

Du har til enhver tid ret til at anmode os om at slette de oplysninger, vi opbevarer om dig, eller begrænse brugen af oplysningerne til bestemte formål. Vi kan afvise at efterkomme din anmodning om sletning eller begrænsning, hvis vi er underlagt et juridisk krav om at opbevare og fortsætte behandlingen af visse personoplysninger om dig på trods af din anmodning om sletning eller begrænsning (f.eks. regnskabsoplysninger, ansættelsesoplysninger). Anmodning om sletning eller begrænsning skal underskrives og være skriftlig, se mere på https://id.circlekeurope.com.  

Ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger til direkte markedsføringsformål

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, enten ved at trække dit samtykke tilbage i EXTRA fordelsprogrammet eller ved at sende en skriftlig anmodning på circlek.dk/kontakt eller Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV, Danmark.

Kontaktoplysninger til Data Protection Officer og klager

I tilfælde af spørgsmål eller klager kan du kontakte Circle K's Data Protection Officer via e-mail til privacy@circlekeurope.com.

Du har også ret til at indgive klagen til den relevante tilsynsmyndighed (Datatilsynet), hvis du ikke er tilfreds med Circle K's behandling af dine personoplysninger.

7.3 Sådan indsamler og behandler vi data

De oplysninger, som Circle K behandler, omfatter de oplysninger, du afgiver ved tilmelding, oplysninger om dine køb samt andre oplysninger, du selv vælger at give os senere.

Når et køb foretages på en Circle K-station, registrerer Circle K data vedrørende købet til brug i forretnings- og regnskabssystemer som i enhver anden forretning.  For medlemmer af Circle K EXTRA sendes der desuden data om købet til vores fordelssystem og database. Disse systemer analyserer dataene for at opbygge profiler, der gør det muligt for os at belønne dig som kunde, f.eks. med brændstofrabatter, og for at lave mere målrettede tilbud og kampagner til udvalgte kundegrupper.

Når dataene indsamles, kan de identificere et køb enten som et specifikt produkt eller en specifik service (f.eks. et bestemt bilvaskeprogram) eller som køb af et produkt eller en serviceydelse i en kategori (f.eks. mad eller magasiner).

Oplysninger fra offentlige databaser kan anvendes, når det er relevant, i kombination med Circle K EXTRA-data.  Det kan f.eks. være at tilføje data om ejerskab af elbil.

7.4 Hvilke oplysninger indsamler vi ved tilmelding?

De oplysninger, vi indhenter på salgsstedet, når tilmeldingsprocessen til Circle K EXTRA indledes, er:

 • Mobilnummer
 • Betalingskortnummer

I tilfælde, hvor kunder ikke afslutter tilmeldingen ved at acceptere disse vilkår og betingelser, vil disse data blive slettet efter 30 dage. Oplysninger, som kunden skal give ved tilmelding til Circle K EXTRA:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Mobilnummer
 • E-mailadresse
 • Land
 • Betalingskortnummer
 • Kortets udløbsdato           
 • Accept af vilkår og betingelser

Valgfri information, som kunden kan give ved tilmelding til Circle K EXTRA   

 • Køn
 • Fødselsdato
 • Postnummer

Alle disse data gemmes, så længe kunden er aktiv. "Aktiv" betyder i denne sammenhæng, at man har brugt et af de kort, der er registreret på Circle K EXTRA-kontoen som identifikation, inden for de seneste 24 måneder og ikke har opsagt sit medlemskab.

Hvis du som kunde har været passiv i mere end 24 måneder, vil medlemskabet i Circle K EXTRA blive betragtet som annulleret, og de oplysninger og registreringer, der er anført ovenfor, vil blive slettet.

7.5 Hvilke oplysninger indsamles under medlemskabet

Circle K indsamler transaktionsdata om køb og aggregerer dem for at producere data om:

 • det beløb, en kunde bruger i forskellige kategorier af brændstof og andre produkter
 • antal besøg på vores stationer
 • dine elektroniske rabatkuponer eller klippekort, aktive eller udløbne
 • den procentdel af vores e-mails, som kunderne åbner og om den returneres (på grund af forkert eller fejlbehæftet e-mailadresse)
 • den procentdel af kunderne, der vælger at være eller ikke være en del af en kampagne (fravalgsrate), og
 • hvor mange kunder, der klikker på bestemte annoncer (klikfrekvens).

Vi gemmer transaktionsdata på detaljeret niveau i op til tre år. Derefter aggregeres transaktionerne.

7.6 Beskyttelse af dine personlige oplysninger og respekt for privatlivets fred

Circle K og dens partnere (se mere om partnere i afsnit 7.7) udveksler personoplysninger, som er indsamlet af Circle K EXTRA, for at administrere tilmeldte kunders konti og oplysninger om kundernes præferencer med henblik på at tilbyde og yde kvalitetsrabatter, fordele, produkter, varer og services til registrerede kunder effektivt.

Circle K vil ikke indsamle, bruge eller videregive personlige oplysninger om en kunde hos Circle K EXTRA uden hjemmel.

Fra tid til anden kan vi overføre begrænsede personlige oplysninger til vores partnere til behandling for at forstå, hvilke fordele, produkter, varer og services, der tilbydes af Circle K, som vores kunder er mest interesserede i. Dette omfatter også muligheden for at dele data med partnere for at give dem en bedre forståelse af købsadfærd ved køb af partnerprodukter. Vi bruger både skriftlige kontrakter og andre midler til at beskytte dine oplysninger, mens de behandles af vores partnere eller underleverandører.

Circle K EXTRA bruger foruddefinerede tidsplaner til at samle data fra dine transaktioner og sletter derefter de detaljerede logs for transaktionen. Vi har forpligtet os til følgende principper: 

Vi indsamler og behandler kun de personlige oplysninger, der er nødvendige for at administrere Circle K EXTRA-programmet, herunder at tilbyde vores medlemmer fordele, produkter, varer og services i Circle K EXTRA-programmet ved at analysere medlemmers transaktioner og adfærd.

Vi vil opretholde sikkerhed og fortrolighed omkring de oplysninger, som de tilmeldte kunder giver os, i henhold til den gældende lovgivning. Overholdelse af disse standarder verificeres og revideres konstant efter behov.

Circle K EXTRA behandler kundernes oplysninger efter branchestandarder, herunder, men ikke begrænset til, PCI DSS (Betalingskortbranchens Standard for Datasikkerhed)

Circle K tager dit privatliv alvorligt, og vi beskytter dine personlige oplysninger og overholder relevant lovgivning.  Vi vil aldrig sælge dine personlige oplysninger og udveksler kun oplysninger med loyalitetprogrammets partnere, som beskrevet i afsnit 7.7.

7.7 Circle K EXTRA partnere

Circle K's fordelsprogram, Circle K EXTRA, omfatter ikke kun tilbud på Circle K's salgssteder, men kan også omfatte tilbud fra vores partnere. Hvis Circle K indgår et samarbejde med en anden virksomhed om fælles fordelstilbud, vil nogle af dine oplysninger også blive gjort tilgængelige for partneren, udelukkende med henblik på dette fælles fordelstilbud/-samarbejde. Det samme gælder for oplysninger, som Circle K kan modtage fra vores partnere om dig.

Oplysninger om, hvilke partnere Circle K har i Circle K EXTRA fordelsprogrammet, og hvilke data vi til enhver tid vil udveksle, er tilgængelige på Circle K EXTRA-hjemmesiden.

7.8 Databehandlere (underleverandører), overførsel af data

Personoplysningerne fra kunderne i Circle K EXTRA programmet kan blive overført til Circle K's underleverandører.  Vores underleverandører behandler og analyserer data på vores vegne. De arbejder også med kommunikationsværktøjer for Circle K EXTRA. De opererer under forhandlede forhold for at sikre tilstrækkelig privatlivsbeskyttelse og datasikkerhed. Circle K er ansvarlig for enhver behandling af oplysninger, der foretages af virksomhedens underleverandører.

Både Circle K's eget datacenter og underleverandørernes datacentre er beliggende inden for EU/EEC, og vi vil ikke overføre dine data til steder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). 

7.9 Dine forpligtelser som medlem af Circle K EXTRA

Når du tilmelder dig Circle K EXTRA, forpligter du dig til omhyggeligt at læse og overholde disse vilkår og betingelser.  Du påtager dig også at give os korrekte og nøjagtige oplysninger, når du tilmelder dig, og at opdatere disse oplysninger rettidigt, hvis de skulle ændre sig.

Du forpligter dig til at underrette Circle K's kundeservice, hvis du oplever uregelmæssigheder, eller får mistanke herom, på din fordelskonto. Du forpligter dig også til at underrette Circle K, hvis nogen af de registrerede kort mistes eller bliver stjålet. Derudover forpligter du dig til ikke at tage imod eller indløse optjente fordele, som du har modtaget på et forkert grundlag, eller som er fremkommet ved en fejl.

8. ÆNDRING AF VILKÅR

Circle K kan efter eget skøn ændre disse vilkår med 30 dages varsel. Der vil blive udsendt en specifik meddelelse herom via en af Circle K EXTRA's kommunikationskanaler, og den vil også blive offentliggjort på Circle K EXTRA -hjemmesiden. Opdaterede vilkår og betingelser kan altid findes på Circle K EXTRA -hjemmesiden. Hvis du ikke er enig i de opdaterede vilkår og betingelser, har du ret til at opsige aftalen i henhold til proceduren beskrevet i afsnit 10.

9. OPHØR

Hvis du ikke overholder disse vilkår og betingelser eller på anden måde bevidst forsøger at misbruge din eller andres fordelskonto, kan Circle K tilbagekalde din fordelskonto med øjeblikkelig virkning. Circle K forbeholder sig ret til at opsige medlemskabet for enhver kunde, der udviser en truende, svigagtig eller anden ulovlig adfærd over for Circle K eller Circle K's medarbejdere.

Circle K forbeholder sig ret til at bringe Circle K EXTRA programmet til ophør med 30 dages varsel. I tilfælde af et sådant ophør, vil alle rettigheder, rabatkuponer osv. være gyldige indtil udløbsdatoen, dog højest i 90 dage.

10. OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab og dermed tilbagekalde dit samtykke til Circle K's behandling af dine personoplysninger.  En sådan opsigelse skal sendes til kundeservice på circlek.dk/kontakt. Hvis du opsiger medlemskabet, vil eventuelle fordele, rabatter eller rabatkuponer, som du har optjent, straks blive tilbagekaldt. Du vil derefter  ikke længere kunne logge ind på din Circle K EXTRA-konto. Alle kundefordele på din konto fortabes pr. opsigelsestidspunktet, alle kort, der er registreret på din konto, ophører med at kunne optjene fordele, og Circle K stopper al fordelskommunikation med dig (bortset fra eventuel kvittering for opsigelsen og/eller anden lovgivningsbestemt kommunikation).

11. ANDRE BESTEMMELSER OG LOVVALG

Der kan forekomme lokale variationer i disse vilkår & betingelser i forbindelse med forskelle i den lokale lovgivning i de enkelte lande, hvor Circle K opererer. Disse vilkår og betingelser skal under alle omstændigheder fortolkes i henhold til norsk lovgivning, bortset fra de lokale variationer. Eventuelle tvister i forbindelse med Circle K EXTRA fordelsprogrammet skal håndteres af domstolene i Norge i det omfang, det er tilladt i henhold til lokal lovgivning.