Image
hero_betaling
Image
hero_betaling-mobil
Betingelser
Herunder kan du læse hvilke betingelser og vilkår, der gør sig gældende for Circle K EXTRA Club pr. 1. april 2017

1. HVAD ER GRUNDLAGET FOR AFTALEN

I dette dokument beskrives de almindelige vilkår og betingelser for medlemskabet af loyalitetsprogrammet Circle K EXTRA Club hos Circle K (Circle K) (i det følgende betegnet Aftalen). Fra begyndelsen af 2017 vil Circle K anvende ”Circle K ID” – et separat identitets håndteringssystem, i forbindelse med loyalitetsprogrammet. ”Circle K ID” anvender et separat sæt vilkår og betingelser.

Circle K i Danmark repræsenteres af Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SVsom er den juridiske enhed, der har ansvaret for Circle K EXTRA Club, og dermed er dataansvarlig vedrørende eventuelle personoplysninger, der behandles i Danmark.

Navnet på loyalitetsprogrammet kan ændres til enhver tid

2. BAGGRUND

Loyalitetsprogrammet Circle K EXTRA Club er udviklet for at tilføre kundeforholdet merværdi, både for dig som kunde og for Circle K som virksomhed.

Når du tilmelder dig Circle K EXTRA Club, får du en række særlige kundefordele som f.eks. rabatter og særlige kundetilbud på de servicestationer, som er oplistet (i det følgende betegnet Circle K/Statoil stationer) på Circle K EXTRA Club hjemmesiden – www.circlek.dk/extra  

Medlemskabet fortsætter, indtil du udtrykkeligt opsiger medlemskabet som beskrevet i afsnit 10.

3. HVEM KAN TILMELDE SIG CIRCLE K EXTRA CLUB?

Circle K EXTRA Club er et bonusprogram for private over 16 år. Det omfatter ved køb på Circle K/Statoils stationer.  Circle K EXTRA Club programmet er ikke beregnet på køb af varer til videresalg eller som virksomhedsindkøb. Som følge heraf er det sådan, at hvis der sker virksomhedsindkøb i forbindelse med en privatpersons bonuskonti, er det privatpersonen selv, der er ansvarlig for at informere det relevante firma herom og indhente firmaets udtrykkelige skriftlige tilladelse dertil. Der er flere oplysninger om forholdet til arbejdsgiverkort i afsnit 5.8.

4. MEDLEMSKAB

4.1 Samtykke til behandling af personoplysninger
Når du accepterer de vilkår og betingelser, der er anført heri, indgår du en aftale med Circle K om medlemskab af Circle K's loyalitetsprogram Circle K EXTRA Club. Dette indebærer også, at du giver udtrykkeligt samtykke til, at Circle K kan behandle personoplysninger om dig som beskrevet i disse vilkår og betingelser.

Ved at du giver dit samtykke, accepterer du, at Circle K EXTRA Club kan gemme og anvende dine personoplysninger samt oplysninger om dit medlemskab og dine bonuskonti i Circle K EXTRA Club programmet.  Personoplysninger samt oplysninger om dit medlemskab, kan videregives til underleverandører og Circle K EXTRA Club samarbejdspartnere i andre lande. Se flere oplysninger om underleverandørerne i afsnit 7.7 og 7.8.

Denne Aftale og det samtykke, du giver, er kun relevant i forbindelse med de oplysninger der indhentes, opbevares og behandles I forbindelse med Circle K EXTRA Club programmet. Bemærk dog, at Circle K gemmer transaktionsdata til andre formål end direkte anvendelse i Circle K EXTRA Club som f.eks. fakturering og bogføring.

4.2 Identifikationskilder

I forbindelse med denne Aftale vil Circle K behandle transaktionsoplysninger fra køb, der foretages med et eller flere kort, som du har oplyst og knyttet til din Circle K EXTRA Club konto. Circle K giver mulighed for, at hver loyalitetskonto har højst 10 forskellige kort registreret for hver konto. De korttyper, der kan anvendes er:

Dankort, Visa-dankort, MasterCard, VISA-kort, American EXPRESS, Visa Electron, Maestro. Identifikationskilden er kortnummer (dvs. de 16 cifre, der er præget ind I forsiden på et normalt betalingskort.

4.3 Cookies

Circle K Extra Club portalen anvender cookies og tilsvarende teknologi for at kunne optimere din oplevelse af Circle K Extra Club’s hjemmeside, til eksempel husker portalen dine preferencer, når du anvender hjemmesiden og viser dig de oplysninger, som skønnes relevant for netop dig. Vi knytter ikke dine personlige data sammen med cookies. Du kan altid slette cookies fra din browser uden, at det påvirker dit medlemskab af Circle K Extra Club.

4.4 Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via Circle K ID eller ved at kontakte os skriftligt via vores hjemmeside. Hvis du tilbagekalder det, vil det også være en tilbagekaldelse af dit medlemskab og alle de rettigheder, der følger med medlemskabet som beskrevet i afsnit 10. En ændring af din privatlivsindstillinger som anført i afsnit 6.2 fortolkes dog ikke som en opsigelse af medlemskabet

5. FORDELE VED PROGRAMMET 

Rabatter og andre fordele vil bestå af:

• Medlemsrabatter
• Elektroniske rabatkuponer
• Elektroniske værdibeviser
• Særlige kampagner

5.1 Medlemsrabatter

Alle kunder, der er tilmeldt til Circle K EXTRA Club, får rabat på brændstof på alle bemandede Circle K/Statoil stationer. Rabatter kan ændres uden varsel. Gå ind på Circle K EXTRA Club's website og find de gældende rabatsatser og rabatstørrelser.

En kunde, der tilmelder et betalingskort i Circle K EXTRA Club programmet, modtager rabatten når kortet anvendes. Rabatbeløbet vil normalt fremgå af kvitteringen.

Circle K EXTRA Club rabatter kan ikke kombineres med andre rabatter som fx FDM medlemskort eller Circle K kontantkort.

5.2 Elektroniske rabatkuponer

På en række produkter vil Circle K give særlige fordele, hvor kunderne får et særligt tilbud på et produkt efter et bestemt antal køb af samme produkt. Der oprettes en elektronisk rabatkupon efter kundens første køb af et kupontilbudsprodukt. Circle K EXTRA Club tæller automatisk antallet af køb pr. rabatkupon.

Når en elektronisk rabatkupon er fyldt, for eksempel hvis der er samlet fem ud af fem køb, nulstilles rabatkuponen og der bliver fremsendt et elektronisk værdibevis til kundens konto. Beviset opbevares på en smartphone via en mobil app eller lignende eller på circlek.dk/extra
Se flere oplysninger om de rabatkuponer, der til enhver tid er til rådighed, på circlek.dk/extra.

5.3 Elektroniske værdibeviser

Et elektronisk værdibevis er et bevis, der opbevares elektronisk og giver medlemmet ret til en rabat eller kan byttes til henholdsvis et produkt eller en ydelse. Elektroniske værdibeviser gemmes i en smartphone via en mobil app eller på circlek.dk/extra. Værdibeviser kan kun anvendes én gang.

Der vil normalt være en udløbsdato på værdibeviset. Kunderne kan også se udløbsdatoen ved at logge på deres personlige Circle K EXTRA Club-konto på internettet (circlek.dk/mitextra).

I de tilfælde hvor der ikke er trykt en bestemt udløbsdato på et værdibevis, vil det ikke være til rådighed længere end i 90 dage efter udstedelsen. Dog indeholder alle Circle K EXTRA Club værdibeviser et digitalt tidsstempel, der er den oplysning, der afgør en eventuel strid om, hvorvidt et værdibevis er gyldigt.

Alle værdibeviser fra Circle K EXTRA Club styres af Circle K, der modtager oplysninger om, hvor og hvornår et værdibevis anvendes. Kunderne kan hente de samme oplysninger ved at logge på deres konto på circlek.dk/mitextra. Kunder, der har brug for yderligere bistand, skal kontakte kundeservice.

5.4 Særlige kampagner

En særlig kampagne er et begrænset tilbud til Circle K EXTRA Club kunder. Kampagnen kan bestå i en ekstra rabat, en gave, et ekstra produkt eller lignende.

5.5 Force Majeure – afhjælpning, tekniske fejl m.v.

Hvis der skulle opstå en ekstraordinær situation, som Circle K ikke er herre over, og som gør det meget vanskeligt eller umuligt for Circle K at opfylde sine forpligtelser over for kunderne i forbindelse med denne Aftale, vil Circle K’s forpligtelser blive sat i bero, så længe den pågældende situation varer. Efter at situationen er blevet afhjulpet, vil Circle K gøre en rimelig indsats for at genoprette eller tilbyde de rettigheder, som kunderne ville have fået, hvis situationen ikke var opstået.

5.6 Rettigheder kan ikke videresælges eller overdrages

De rettigheder, som kunden opnår ifølge denne Aftale, er personlige og kan ikke overdrages. Kunderne har ikke tilladelse til at videresælge eller overdrage nogen af de prisreduktioner, værdibeviser eller øvrige rettigheder, som de har opnået som medlemmer af Circle K EXTRA Club programmet.

5.7 Klager 

Circle K kan forlange en skriftlig kvittering fra dine indkøb for at kunne behandle en klage i tilfælde af, at de nødvendige data ikke findes andre steder.

5.8 Beskatning og forholdet mellem medlemmer og deres arbejdsgivere
Hvis medlemmer optjener fordele i forbindelse med arbejde som deres arbejdsgivere betaler dem for, og fordelen indløses til privat brug, kan den pågældende fordel være skattepligtig. Kunden har ansvaret for at oplyse sin arbejdsgiver og/eller de relevante myndigheder om de pågældende fordele og for at betale en eventuel skat. 

6. KOMMUNIKATION

6.1 Hvordan vil Circle K kommunikere?

Circle K anvender e-mail, SMS og APP og telefon til at kommunikere med tilmeldte kunder. Kommunikationen vil typisk bestå af tilbud og nyheder.

Afsenderen af e-mail fra Circle K vil være “Circle K EXTRA Club“. Afsenderen af SMS fra Circle K EXTRA Club fra nummer 1961

Undertiden kan Circle K kommunikere via eksterne sociale medier som f.eks. Facebook og Instagram. Brugen af disse tjenester reguleres ikke af vores vilkår og betingelser for Circle K EXTRA Club, men af de sociale mediers egne vilkår og betingelser. 

6.2 Privatlivsindstillinger og kommunikation

Når du tilmelder dig Circle K Extra Club vil du modtage informationer om vores tilbud samt nyheder om vores produkter og services. Du kan vælge dine foretrukne kommunikationskanaler ved hjælp af privatlivsindstillingerne. Der er særskilte indstillinger for vores APP og du kan til enhver tid ændre på disse.
Da vi er interesseret i dit syn på vores services, kan vi kontakte dig i forbindelse med kundeundersøgelser

7. YDERLIGERE OM PRIVATLIVSBESKYTTELSE, SIKKERHED OG PERSONOPLYSNINGER

7.1 Formålet med behandling af oplysninger
Formålet med enhver behandling af personoplysninger i henhold til denne aftale er at få Circle K EXTRA Club til at fungere. Dine oplysninger vil ikke blive anvendt til nogen andre formål end deltagelse i Circle K EXTRA Club på grundlag af det samtykke, du giver ifølge denne aftale. 

7.2 Dine rettigheder som registreret

Hvordan udnytter du dine rettigheder
Du kan udnytte dine rettigheder som registreret, herunder retten til at gøre indsigelse eller til at stille spørgsmål til os, ved at kontakte Circle K EXTRA Club på circlek.dk/kontakt eller Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV, Danmark. Visse henvendelser f.eks. om adgang til data og spørgsmål om hvorvidt du kan få yderligere adgang, skal fremsendes skriftligt.

Oplysninger

Vores vilkår og betingelser indeholder de generelle oplysninger om, hvordan vi vil behandle dine personoplysninger og hvilke oplysninger, der vil blive behandlet. Oplysningerne kan også findes på circlek.dk/extra.

Adgang til data

Du har til enhver tid ret til at bede os om en kopi af de oplysninger om dig, som vi har lagret. De fleste oplysninger er til rådighed for dig på loyalitetsprogrammets webportal/mobilportal, som indeholder de data vi opbevarer om dig på din profilside på Circle K EXTRA Club. Hvis du ønsker en kopi, skal du bede om den skriftligt.

Rettelse af data

Hvis dine personoplysninger ændres, kan du rette dine egne personoplysninger på din Circle K EXTRA Club konto.
Hvis du har konkrete spørgsmål eller oplever problemer vedrørende rettelser som sådan eller har andre spørgsmål, kan du bede om yderligere adgang. Du skal gøre dette skriftligt.

7.3 Hvordan indsamler og behandler vi data?

De oplysninger som Circle K behandler omfatter de oplysninger, du afgiver ved tilmelding, oplysninger om dine indkøb samt andre oplysninger du personligt vælger at videregive til os på et senere tidspunkt.

Når du køber noget på en Circle K/Statoil station, registrerer Circle K data vedrørende købet til brug i forretnings- og bogholderi-systemer som i enhver anden forretning. For medlemmer i Circle K EXTRA Club sendes der desuden data vedrørende købet til vores loyalitetssystem samt til vores database.

Data anvendes alene med det formål at udregne rabatter.

7.4 Hvilke oplysninger indsamler vi ved tilmeldingen?

De oplysninger vi indhenter på salgsstedet ved starten på tilmeldingen til Circle K EXTRA Club er:

• Mobilnummer
• Kortnummer på tilmeldte kort

I situationer, hvor kunderne ikke afslutter tilmeldingen med at acceptere vores vilkår og betingelser heri, bliver deres data slettet efter 90 dage.

De oplysninger, som kunderne som minimum har pligt til at afgive ved tilmeldingen til Circle K EXTRA Club er:

• Fornavn
• Efternavn
• Mobilnummer
• E-mailadresse
• Kortnummer på de kort kunden ønsker at tilmelde
• Accept af modtagelse kommunikation fra Circle K EXTRA Club
• Accept af vilkår og betingelser for Circle K EXTRA Club
• Foretrukne station

Alle disse oplysninger gemmes, så længe kunden er aktiv. ’Aktiv’ vil i denne sammenhæng sige, at kunden har brugt et af de kort, der er registreret på Circle K EXTRA Club kontoen som legitimation inden for de seneste 24 måneder og ikke har opsagt sit medlemskab.

Hvis man som kunde har været passiv i mere end 24 måneder, vil medlemskabet af Circle K EXTRA Club blive betragtet som annulleret, og de oplysninger og registreringer, der er anført ovenfor vil blive slettet.

7.5 Hvilke oplysninger bliver der indsamlet under medlemskabet?

Circle K gemmer transaktionsdata om indkøb alene med det formål at udregne rabatter.

Alle transaktionsdata med samme detaljeringsgrad som det, der står på kvitteringen, opbevares i 30 dage, hvorefter de konkrete tidsstempler og produktbetegnelser fjernes og samles i tal for det samlede forbrug i den enkelte produktkategori.

7.6 Beskyttelse af personoplysninger og respekt af privatlivets fred

Circle K og vores partnere (se mere om partnere i afsnit 7.7) udveksler de personoplysninger, der ligger i Circle K EXTRA Club, for at kunne administrere de tilmeldte kunders konti.

Circle K vil ikke indsamle, anvende eller videregive personoplysninger om en kunde i Circle K EXTRA Club uden kundens samtykke, bortset fra hvor det er et lovkrav.

Circle K EXTRA Club bruger forud fastlagte strukturer til at samle data fra kundernes transaktioner og derefter slette de detaljerede registreringer af transaktionen som sådan. Vi lægger vægt på følgende principper: 

• Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan administrere Circle K EXTRA Club programmet.
• Vi vil opretholde sikkerhed og fortrolighed omkring de oplysninger, som de tilmeldte kunder giver os, i henhold til den gældende lovgivning. Det kontrolleres løbende, at vi lever op til disse standarder, og vores behandling af oplysninger revideres, hvor det måtte være påkrævet.
• I vores behandling af kundernes oplysninger i Circle K EXTRA Club lever vi op til branchestandarder som f.eks. PCI DSS (Betalingskortbranchens Standard for Datasikkerhed).
• Circle K respekterer kundernes privatliv, beskytter personoplysninger og overholder den relevante lovgivning. Vi sælger aldrig kundernes personoplysninger, og vi udveksler kun oplysninger med loyalitetsprogrammets partnere som beskrevet i afsnit 7.7 og som anført på den lokale hjemmeside for Circle K.

7.7 Circle K EXTRA Club partnere

Circle K's loyalitetsprogram, Circle K EXTRA Club, omfatter ikke kun tilbud på Circle K’s salgssteder, men kan også omfatte tilbud hos vores partnere. Hvis Circle K indgår et samarbejde med en anden virksomhed om fælles loyalitetstilbud, vil nogle af kundernes oplysninger blive videregivet til samarbejdspartneren, men udelukkende til brug i forbindelse med det fælles loyalitetstilbud/-samarbejde. Det samme gælder for oplysninger om kunder, som Circle K kan modtage fra partnere.

Oplysning om hvilke partnere Circle K har i Circle K EXTRA Club loyalitetsprogrammet, og hvilke data vi udveksler på et givet tidspunkt findes på hjemmesiden for Circle K EXTRA Club.

7.8 Databehandling ved underleverandører og overførsel af data

Personoplysninger fra kunderne i Circle K EXTRA Club programmet overføres til Circle K's underleverandører, som behandler og analyserer data på vores vegne. De arbejder også med kommunikationsværktøjer for Circle K EXTRA Club og er engageret på forhandlede betingelser om at sikre tilstrækkelig privatlivsbeskyttelse og datasikkerhed. Circle K har ansvaret for enhver behandling af oplysninger, der sker hos underleverandører.

Både Circle K’s eget datacenter og underleverandørernes datacentre er beliggende inden for EU/EEC, og vi overfører ikke kundedata til steder uden for det Europæiske Økonomiske Område (EEA). 

7.9 Dine forpligtelser som medlem i Circle K EXTRA Club
Ved tilmelding til Circle K EXTRA forpligter du dig til omhyggeligt at læse og overholde vores vilkår og betingelser. Du påtager dig endvidere at give os korrekte og nøjagtige oplysninger ved tilmeldingen og opdatere oplysningerne inden for en rimelig tid, hvis der sker ændringer deri.

Du forpligter dig til at underrette Circle K’s kundeservice om enhver uregelmæssighed du måske oplever eller får mistanke om på din loyalitetskonto. Endvidere forpligter du dig til at underrette Circle K, hvis nogen af de kort, der er tilmeldt bliver stjålet eller går tabt. Du forpligter dig også til ikke at tage imod eller indløse præmier eller lignende, som du har modtaget på et forkert grundlag eller som er fremkommet ved en fejl.

8. ÆNDRING AF VILKÅRENE

Circle K kan foretage ændringer i disse vilkår efter egen bestemmelse med 30 dages varsel. Der vil blive fremsendt en specifik meddelelse herom via en af Circle K EXTRA Clubs kommunikationskanaler, og den vil også blive lagt op på circlek.dk/extra. De opdaterede vilkår og betingelser kan altid findes på circlek.dk/extra.

9. OPHØR

Hvis du ikke overholder programmets vilkår og betingelser eller på anden måde med fortsæt forsøger at misbruge din eller andres loyalitetskonto, kan Circle K tilbagekalde din loyalitetskonto med omgående virkning. Circle K forbeholder sig ret til at opsige medlemskabet for enhver kunde, der udviser en truende, svigagtig eller anden ulovlig adfærd over for Circle K eller Circle K’s ansatte.

Circle K forbeholder sig ret til at bringe Circle K EXTRA Club programmet til ophør med 30 dages varsel. Hvis programmet ophører, vil alle rettigheder, værdibeviser m.v. være gyldige indtil udløbsdatoen, dog højst i 90 dage.

10. OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab og dermed tilbagekalde dit samtykke til, at Circle K behandler dine personoplysninger. Opsigelsen skal fremsendes til kundeservice på circlek.dk/kontakt. Hvis du opsiger medlemskabet, bliver eventuelle fordele, rabatter eller værdibeviser, som du har optjent, tilbagekaldt med omgående virkning. Du kan derefter ikke længere logge på din Circle K EXTRA konto, og alle kundefordele på din konto fortabes pr. opsigelsestidspunktet, alle kort der er tilmeldt din konto ophører med at kunne optjene fordele og Circle K indstiller loyalitetskommunikationen med dig (bortset fra en kvittering for opsigelsen og/eller meddelelser, der skal fremsendes ifølge loven).

Ved tilmelding til Circle K EXTRA Club giver du din accept til at modtage kommunikation fra Circle K EXTRA Club. Såfremt du senere ønsker at ophøre med at modtage sådan kommunikation, vil det automatisk betyde en opsigelse af dit medlemskab.

11. ANDRE BESTEMMELSER OG LOVVALG

Der kan være en række lokale variationer i programmets vilkår og betingelser i forbindelse med forskelle i den lokale lovgivning i de enkelte lande, hvor Circle K opererer. Under alle omstændigheder skal alle vilkår og betingelser fortolkes efter norsk lov, men dog ikke vedrørende de lokale forskelle. Hvis der skulle opstå en uenighed vedrørende Circle K EXTRA Club loyalitetsprogrammet som sådan, skal den behandles af domstolene i Norge.