Image
HVO hero
Image
HVO
miles HVO100

miles HVO100 - en måde at blive grønnere på

Hos Circle K er vi optaget af klimaet og fremtidens brændstoffer. Vi ønsker at være jeres partner i nye mere CO2-venlige initiativer, og vi har fokus på kontinuerligt at kunne tilbyde mere miljøvenlige alternativer.

I dag tilføjer vi biobrændstoffer i både vores miles benzin og i miles diesel. Derfor kører vores kunder allerede i dag med minimum 10% vedvarende råmateriale i deres benzin og op til 7% i deres diesel.

Vores brændstofprodukter opfylder alle gældende standarder og er tilpasset det danske klima. Bilens motor skal kunne fungere lige godt under alle vejrforhold. Vores miles indeholder et højteknologisk tilsætningsstof, der renser og beskytter bilens motor. En renere motor giver en mere effektiv forbrænding og reducerer CO2 udslippet pr. kørte km.

Find dit benzinkort

HVO100

HVO står for Hydrogeniseret-Vegetabilsk-Olie. HVO diesel er et produkt lavet 100% af genanvendelige råstoffer, det indeholder altså ingen fossile olieprodukter.
HVO diesel har samme - eller endnu bedre produktegenskaber - end fossil diesel og kan derfor uden problemer anvendes i dieselkøretøjer, hvor motorproducenten har accepteret HVO diesel som brændstof.

Med HVO100 skifter du hurtigt din dieselbil til at køre på helt fossilfrit brændstof fremstillet af affald og biprodukter fra fødevareindustrien. Vi har også milesBIO HVO100, hvor vi har tilsat vores miles-additiv i HVO100. Kontakt os for mere information

Fordelene ved HVO Diesel

  • Da HVO diesel produceres af genanvendelige råmaterialer, såsom affalds- og restmateriale fra primær produktion, opnås der ved brug af HVO diesel en besparelse i udledning af CO2 i et vugge til grav perspektiv. 
  • Besparelsen opnås, da de råmaterialer (biomassen), der anvendes til HVO, optager CO2 i vækstfasen. Dermed opnås en genanvendelighed af CO2 på op til 90% sammenlignet med diesel lavet på fossile materialer. Hvor meget CO2 der genanvendes afhænger af, hvilket råmateriale der anvendes.
  • Besparelsen i CO2-udledning på den HVO Diesel, som Circle K sælger og markedsfører i Danmark, ligger minimum på 60% og går helt op til 90% afhængigt af materialet, der anvendes til produktion.
  • HVO diesel brænder renere, da det har et højere indhold af brint. Derfor vil brugere af HVO diesel også opleve en mindre udledning af skadelige stoffer såsom partikelforurening, NOx (Kvælstofoxider), Hydrocarboner (ikke forbrændt brændstof) og CO (kulilte).
  • Den effektive og renere forbrænding giver mindre sod i motoren til gavn for eksempelvis partikelfilterets levetid. Circle K’s HVO er desuden tilsat miles additiv, der ligeledes medvirker til at holder indsprøjtningsdyser og motor ren.
  • HVO diesel lever endvidere op til brændstofstandarden EN 15 940 – der kan være forskel på, hvilke produkter der officielt er godkendt af motorfabrikanter, og I bør derfor altid tjekke med motorfabrikanten eller et autoriseret værksted, før I anvender HVO diesel.

Produkt- og sikkerhedsblade