Image
HVO hero
Image
HVO
Biodiesel HVO 100

Biodiesel HVO 100 - en måde at blive grønnere på

Hos Circle K er vi optaget af klimaet og fremtidens brændstoffer. Vi ønsker at være jeres partner i nye mere CO2-venlige initiativer, og vi har fokus på kontinuerligt at kunne tilbyde mere miljøvenlige alternativer.

I dag tilføjer vi biobrændstoffer i både vores miles benzin og i miles diesel. Derfor kører vores kunder allerede i dag med minimum 10% vedvarende råmateriale i deres benzin og op til 7% i deres diesel.

Vores brændstofprodukter opfylder alle gældende standarder og er tilpasset det danske klima. Bilens motor skal kunne fungere lige godt under alle vejrforhold. Vores miles indeholder et højteknologisk tilsætningsstof, der renser og beskytter bilens motor. En renere motor giver en mere effektiv forbrænding og reducerer CO2 udslippet pr. kørte km.

Biodiesel HVO 100

HVO står for Hydrogeniseret-Vegetabilsk-Olie. HVO diesel er et produkt lavet 100% af genanvendelige råstoffer, det indeholder altså ingen fossile olieprodukter.
Biodiesel HVO 100 har samme - eller endnu bedre produktegenskaber - end fossil diesel og kan derfor uden problemer anvendes i dieselkøretøjer, hvor motorproducenten har accepteret HVO 100 som brændstof.

Med Biodiesel HVO 100 skifter du hurtigt din dieselbil til at køre på helt fossilfrit brændstof fremstillet af affald og biprodukter fra fødevareindustrien. Vi har også HVO 100, hvor vi har tilsat vores miles-additiv i Biodiesel HVO 100. Kontakt os for mere information

Fordelene ved Biodiesel HVO 100

  • Da Biodiesel HVO 100 produceres af genanvendelige råmaterialer, såsom affalds- og restmateriale fra primær produktion, opnås der ved brug af Biodiesel HVO 100 en besparelse i udledning af CO2 i et vugge til grav perspektiv. 
  • Besparelsen opnås, da de råmaterialer (biomassen), der anvendes til Biodiesel HVO 100, optager CO2 i vækstfasen. Dermed opnås en genanvendelighed af CO2 på op til 90% sammenlignet med diesel lavet på fossile materialer. Hvor meget CO2 der genanvendes afhænger af, hvilket råmateriale der anvendes.
  • Besparelsen i CO2-udledning på den Biodiesel HVO 100, som Circle K sælger og markedsfører i Danmark, ligger minimum på 60% og går helt op til 90% afhængigt af materialet, der anvendes til produktion.
  • Biodiesel HVO 100 brænder renere, da det har et højere indhold af brint. Derfor vil brugere af Biodiesel HVO 100 også opleve en mindre udledning af skadelige stoffer såsom partikelforurening, NOx (Kvælstofoxider), Hydrocarboner (ikke forbrændt brændstof) og CO (kulilte).
  • Den effektive og renere forbrænding giver mindre sod i motoren til gavn for eksempelvis partikelfilterets levetid. Circle K’s HVO er desuden tilsat miles additiv, der ligeledes medvirker til at holder indsprøjtningsdyser og motor ren.
  • HVO 100 lever endvidere op til brændstofstandarden EN 15 940 – der kan være forskel på, hvilke produkter der officielt er godkendt af motorfabrikanter, og I bør derfor altid tjekke med motorfabrikanten eller et autoriseret værksted, før I anvender Biodiesel HVO 100.

Produkt- og sikkerhedsblade

Image
dame i grøn jakke, fylder fuel på bil

På vej i den rigtige retning

Circle K anerkender ikke kun den grønne omstilling: Vi påtager os ansvaret for at gå forrest og drive branchen fremad mod en bæredygtig fremtid. Det sker både på den korte bane, her og nu, og hen mod den lange bane. Se her, hvordan det sker.

Image
Rådgivning-grøn-omstiling

Grøn rådgivning til jer, der vil gøre forskel

Bæredygtighed er et hyppigt emne i samtalerne med vores kunder. Vi tilbyder kunder og samarbejdspartnere rådgivning i, hvordan de håndterer den grønne omstilling – det sker med møder og webinarer, der klæder virksomheder på til denne vigtige indsats.