Image
HVO 100 produceres af 100% genanvendelige råmaterialer
Image
HVO 100 produceres af 100% genanvendelige råmaterialer

HVO 100 - Fossilfri diesel

HVO 100 reducerer CO2 med op til 90% sammenlignet med traditionel diesel. Hos Circle K er vi optaget af klimaet og fremtidens brændstoffer. Vi ønsker at være jeres foretrukne samarbejdspartner, når det kommer til nye og mere CO2-venlige biobrændsler.

HVO 100 – hvad betyder navnet?

HVO kommer fra engelsk og står for ”Hydrotreated Vegetable Oil”. Som navnet antyder, bliver der f. eks anvendt tidligere madolie eller animalsk fedt vandbehandlet i fremstillingsprocessen. HVO er en syntetisk fossilfri diesel, som ikke frigiver ny kuldioxid i atmosfæren.

Sådan bliver HVO 100 – syntetisk fossilfri diesel til

HVO fremstilles i to trin: Først en hydrobehandling af det 100% genanvendte råmateriale f.eks vegetabilsk olie (tidligere anvendt madolie f.eks. friture) eller animalsk fedt fra f.eks. slagteriaffald. Herefter brintbehandles produktet. Dette skaber en kemisk reaktion, der gør, at HVO opnår de samme egenskaber som traditionel fossil diesel. Circle K Danmark sælger HVO, som er fri for palmeolie samt PFAD.

Hvem kan anvende HVO 100?

HVO 100 kan erstatte fossilt diesel, da det har de samme tekniske egenskaber. Produktet opfylder den europæiske standard EN15940 og kan anvendes i dieselmotorer uden modifikationer. De fleste tunge køretøjer fra markedets førende motorproducenter som Scania, Volvo, Mercedes, MAN har godkendt HVO 100. Circle K vil dog anbefale at indhente accept inden brug.

Fordelene ved HVO 100

  • Da HVO 100 produceres af 100% genanvendelige råmaterialer, såsom vegetabilsk olie og animalsk fedt fra f.eks. slagteriaffald, opnås der ved brug af HVO 100 en besparelse i udledning af CO2 i et ”vugge til grav” perspektiv. 
  • En C02 besparelse opnås, da råmaterialet der anvendes til fremstilling af HVO 100 optager CO2 i vækstfasen. Dermed opnås en genanvendelighed af CO2 på op til 90% sammenlignet med fossilt diesel.
  • HVO 100 har en renere forbrænding grundet et højere indhold af brint. Derfor vil brugeren af HVO 100 også opleve en mindre udledning af skadelige stoffer såsom partikelforurening, kvælstofoxider (NOx), og kulilte (CO).
  • Cetantallet eller ’tænd-villighed’ for HVO 100 er 70, som er betydeligt højere sammenlignet med 51 for fossil diesel. Det giver ekstra kraft til køretøjet og en mere effektiv og renere forbrænding, som reducerer sod i motorer.
  • HVO 100 har bedre køleegenskaber sammenlignet med almindelig diesel.

Her finder I HVO 100

Adresse Post nr By Hvornår

Borgmester Christiansensgade 59

2450 København SV Klar
Roskildevej 2, Røde Vejrmølle

2620

Albertslund

Klar
Trafikcenter Allé 6 4200 Slagelse

Klar

Storebæltsvej 1

5800

Nyborg

Klar

Snaremosevej 180, Erritsø 7000 Fredericia Klar
Egeskovvej 265 7000 Fredericia Klar
Hovedgaden 2A, Lind 7400 Herning Klar
Hadsundvej 212 9220 Aalborg Ø Klar
Middelfartvej 53 5200 Odense V Klar
Logistikparken 19 8220 Brabrand, Aarhus Klar
Korsvej 4 6000 Kolding Klar

 

Produkt- og sikkerhedsblade