Image
lastbil
Image
lastbil

Vi investerer i Power-to-X

Hos Circle K tror vi på, at Power-to-X er en del af løsningen, når det kommer til at opnå en klimaneutral transportsektor. Power-to-X er en nyere teknologi, som kan skabe brændstoffer fra vedvarende kilder og er især vigtigt, når vi taler om den tunge transport.

This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies

Som en af Danmarks største energi- og brændstofselskaber har vi et ansvar for at drive og være med til at finde og udvikle nye løsninger til fossilfri transport. Især i den tunge transport, hvor reduktionspotentialet er særligt stort, er der brug for fossilfri brændstoffer. Bl.a. derfor investerer vi i at udvikle nye Power-to-X teknologier, som kan skabe brændstoffer fra vedvarende energikilder som solenergi eller vindmøller.

Circle K vil gerne være med til at finde den bedste løsning for fremtiden. Hvorfor vi blandt andet i 2022 indgik i et samarbejde med CCU-HUB Aalborg for sammen at understøtte Power-to-X-værdikæden og fremme udbygningen af den eksisterende infrastruktur. Formålet er at teste e-metanol som løsningen for den tunge transport. VI har blandt andet testkørt en lastbil, der kører på e-metanol. E-metanol er flydende brændstof lavet på vedvarende energikilder, som udgør et stort potentiale for den grønne omstilling af transportsektoren.

Image
ev el lade

Kært barn, mange navne

Power-to-X dækker over en række teknologier, som alle tager udgangspunkt i, at strøm gennem elektrolyse bliver til brint. Dette går under betegnelser som electrofuels, grøn brint eller blot PtX. Viderekonverteringen kan ske med kvælstof fra luften for at producere ammoniak eller med CO2 for at producere brændstoffer som e-metanol også kaldet flydende el eller flydende brændstof. Ammoniak og e-metanol går stadig under betegnelsen PtX.

Hvad er Power-to-X?

Vi producerer en masse vindenergi i Danmark. Endda så meget, at noget af det går til spilde. Den overskydende strøm kan vi nu lagre og bruge i flydende form – teknologien er klar og faktisk ret simpel. 

Strømmen fra de vedvarende energikilder som vindmøller og solenergi kan omdannes til brint. Ved at tilsætte CO2, f.eks. fra skorstene eller biogasanlæg til brint får man et flydende, klimavenligt brændstof kaldet metanol – det blandes faktisk allerede i almindelig benzin. 

Power-to-X er tiltænkt den tunge transport som lastbiler, som grundet store batterier og lang opladningstid ikke lige så nemt kan konvertere til el. Der skal specielle metanolbiler og -lastbiler til at køre på Power-to-X, og derfor er det en længere rejse. 

This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies

Prøv at forestille dig, hvad vi kan gøre, hvis vi som samfund investerer i at udbrede Power-to-X. Det er ikke småting. Ved at støtte udviklingen politisk, kan den tunge transport i fremtiden køre på 100 % Power-to-X. Med andre ord: Vi kan få et klimaneutralt brændstof. Dette kræver dog de rette rammevilkår.

Image
e-metanol