En klimaneutral transportsektor er målet

This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies

 

Circle K ønsker at gå forrest i den grønne omstilling af branchen og har med etablering af lynladestandere taget et vigtigt første skridt mod en fossilfri fremtid. Der er brug for, at vi tænker, handler og investerer innovativt for, at den grønne omstilling bliver en realitet. Det er et ansvar, der ligger hos os alle. Hos Circle K arbejder vi på en række tiltag, der bidrager til den grønne omstilling på både den korte - og lange bane, imens vi arbejder os hen mod endemålet, som er en transportsektor, der er CO2-neutral.

Power-to-X kan sætte den grønne omstilling i gear

Den grønne omstilling er allerede i fuld gang, også i transportsektoren. Direkte elektrificering via elbilen bliver en vigtig del af løsningen. Men kan direkte elektrificering stå alene?
Hvis den grønne omstilling af den tunge transport skal være attraktiv for vognmændene, er vi nemlig nødt til at finde løsninger, der gør skiftet til alternative grønne brændsler nemmere og hurtigere. Vognmændene skal kunne se det attraktive i at skifte til grønnere brændstoffer, og hvis ikke efterspørgslen kommer af sig selv, bør man overveje, hvordan man kan regulere markedet yderligere. EL-lastbilen har endnu sine mangler. Rent teknologisk mangler vi stadig at udvikle batterier, som kan køre langt nok til, at det kan betale sig og så chaufførerne kan få køre -hviletid til at hænge sammen på de lange ture. Hos Circle k ser vi Power to x som en del af løsningen.
 

I dag producerer vi en masse vindenergi i Danmark. Hidtil har udfordringen været at lagre denne energi, men vi kan nu lagre og bruge den overskydende strøm i flydende form eller som en gasart. Teknologien er allerede udviklet og processen er ret simpel. Teknologien kaldes Power-to-X. Der findes mange former for PtX fx brint som er en gasart og E-metanol, der er et flydende CO2 neutralt brændstof.

... men hvad er Power-to-X egentlig

 

This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies

 

Den overskydende strøm fra de grønne energikilder, som vindmøller og solenergi kan omdannes til brint. Strømmen fra vindmøller og solceller spalter vand til ilt og brint. For at bruge brint skal en ny vognpark til. Samtidig koster det meget energi at transportere, opbevare og komprimere brint – og der skal opbygges en helt ny infrastruktur.

I stedet kan man også tilføre CO2, fx fra skorstene, biogasanlæg eller slet og ret fra luften, og tilsætter det til brinten, så får man et flydende brændstof kaldet e-metanol. Det kan faktisk allerede blandes i almindelig benzin. På sigt skal Power-to-X anvendes helt på egen hånd eller bruges som et 100 % rent produkt i en ny vognpark. Ulempen ved e-metanol er at der er et større tab af energi i processen end ved brint. Men vi kan genbruge vores nuværende infrastruktur og E-metanol kan bruges i en forbrændingsmotor og brændselscelle.

Denne proces har været kendt længe, men det banebrydende er dels, at vi kan ”høste” det fra klimavenlige kilder som vindmøller og solceller, dels at elektrolyseanlæggene i disse år bliver bedre og der kommer flere af dem.

Image
e-metanol

 

Power-to-X og elektrificering af trafikken skal gå hånd i hånd

Transportsektorens udfordringer med klimabelastning er betydningsfulde. Men løsningen er inden for rækkevidde. Vi skal løfte i flok, og derfor er Circle K taknemmelige for de stærke samarbejdspartnere, visionære leverandører og interessenter, vi arbejder sammen med. Sammen når vi endemålet.  Hvorfor vi blandt andet i 2022 indgik i et samarbejde med CCU-HUB Aalborg for sammen at understøtte Power-to-X-værdikæden og fremme udbygningen af den eksisterende infrastruktur. Formålet er at teste e-metanol som løsningen for den tunge transport. VI har blandt andet testkørt en lastbil, der kører på e-metanol.