Image
lastbil
Image
lastbil

Vi investerer i Power-to-X

Hos Circle K tror vi på, at Power-to-X er en del af løsningen, når det kommer til at opnå en klimaneutral transportsektor. Power-to-X er en nyere teknologi, som kan skabe brændstoffer fra vedvarende kilder og er især vigtigt, når vi taler om den tunge transport.

This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies

Som en af Danmarks største energi- og brændstofselskaber har vi et ansvar for at drive og være med til at finde og udvikle nye løsninger til fossilfri transport. Især i den tunge transport, hvor reduktionspotentialet er særligt stort, er der brug for fossilfri brændstoffer. Op mod 40% af Danmarks udledninger kommer fra landtransport, hvoraf 25% kan tilskrives den tunge transport, som tæller ca. 40.000 lastbiler. Bl.a. derfor investerer vi i at udvikle nye Power-to-X teknologier, som kan skabe brændstoffer fra vedvarende energikilder som solenergi eller vindmøller.

E-metanol er flydende brændstof lavet på vedvarende energikilder, som udgør et stort potentiale for den grønne omstilling af transportsektoren. Derfor indgik vi i november 2020 en aftale med European Energy om at købe 50 mio. liter e-metanol til direkte distribution blandt vores kunder samt iblanding i benzin og diesel.

Omstillingen kræver investeringer, og Circle K har forpligtet sig til at købe e-metanol for et trecifret millionbeløb. I første omgang skal brændstoffet bruges i vores egen transport, men målet er også at tilbyde vores kunder at tanke e-metanol på de første af vores stationer om 2-3 år.

Image
ev el lade

Kært barn, mange navne

Power-to-X går under mange betegnelser; electrofuels, flydende el, grøn brint eller blot PtX. Der er fundamentalt set tale om det samme; når strøm gennem elektrolyse bliver til brændstof. Vi omdanner CO2 til et flydende brændstof – fx e-metanol.

Hvad er Power-to-X?

Vi producerer en masse vindenergi i Danmark. Endda så meget, at noget af det går til spilde. Den overskydende strøm kan vi nu lagre og bruge i flydende form – teknologien er klar og faktisk ret simpel.

Strømmen fra de vedvarende energikilder som vindmøller og solenergi kan omdannes til brint, bioetanol, etanol eller metanol. Ved at tilsætte CO2, f.eks. fra skorstene eller biogasanlæg, får man et flydende, klimavenligt brændstof – det blandes faktisk allerede i almindelig benzin. Når vi blander Power-to-X i benzinen, sparer vi minimum 10 % i CO2-udledningen!

Power-to-X er tiltænkt den tunge transport som lastbiler, som grundet store batterier og lang opladningstid ikke lige så nemt kan konvertere til el. Der skal specielle metanolbiler og -lastbiler til at køre på Power-to-X, og derfor er det en længere rejse. 

This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies

På sigt skal Power-to-X, eller electrofuels som det også kaldes, anvendes helt på egen hånd.

Prøv at forestille dig, hvad vi kan gøre, hvis vi som samfund investerer i at udbrede Power-to-X. Det er ikke småting. Ved at støtte udviklingen politisk, kan vi om bare få år køre på 100 % Power-to-X. Med andre ord: Vi kan få en klimaneutral transportsektor.

Image
e-metanol