Image
Billig fyringsolie fra Circle K
Image
Retningslinjer
Retningslinjer

Retningslinjer brug af navn og logo

Brug af Circle K's logo og navn inklusiv andre varemærker i selskabet, produktnavne, produktbilleder og lignende er kun tillladt med forudgående skriftlig accept fra Circle K Danmarks marketing- og kommunikationsafdeling.

Retningslinier for leverandører, kunder og samarbejdspartners brug af Circle K's navn, logo og lignende: 

Vi ønsker at værne om brugen af vores navn og logo, hvorfor følgende retningslinier skal overholdes:

  • Ved brug af Circle K's navn/logo i markedsføringshenseende for eksterne virksomheder skal der indhentes tilladelse hver gang hos Circle K Danmark.
  • Alle referencer (inkl. tekster og billeder) til/om Circle K skal godkendes af Circle K Danmark.
  • Alle tilladelser til at bruge Circle K som reference er gældende i maksimum to år fra tilladelsens dato, derefter skal ny tilladelse indhentes.
  • Ved genoptryk af brochure-, videomateriale, etc., hvori Circle K indgår som reference, skal ny tilladelse indhentes (uanset om der er gået to år siden tilladelsen blev givet).
  • Circle K må ikke bruges som reference af eksterne virksomheder, medmindre disse har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Circle K i minimum to år.
  • Generelt må brug af vores navn og logo ikke kunne bidrage til en situation, hvor budskabet kunne opfattes som værende sendt fra Circle K Danmark. 
  • Circle K navn logo må ikke, uden forudgående skriftlig aftale, indgå i nogen som helst form for reklame eller lignende eksponering.
  • Ved brug af logo, etc. må farve og form ikke ændres, og der må ikke tilføjes grafiske elementer.
  • Generelt må anvendelse ikke forårsage misforståelse af, hvem der er afsenderen af en sådan meddelelse. Logo og navn må kun anvendes til godkendte formål.

Circle K Danmark forbeholder sig ret til enhver tid at afvise eller forbyde anvendelse af Circle K navn og  logo. Circle K Danmark er ikke ansvarlig for tab eller skade, direkte eller indirekte, og er ikke ansvarlig over for tredjemand for erstatningskrav som følge af brug af navn og logo mv.

For at opnå godkendelse for brug af Circle K Danmark logo eller reference, skal I kontakte marketing- og kommunikationsafdelingen på telefon +45 3342 4200.