Image
leasing hero
Image
leasing hero mobil
Mobilbetaling betingelser

Vilkår og betingelser - mobilbetaling

A. Hvad er Mobile Payment

Mobile Payment er en service i Circle K Europe applikationen, hvor en kunde har mulighed for at betale for udvalgte forplads-produkter. Betalingsservicen bliver aktiveret, når du er placeret på en Circle K servicestation og er i Map View. Betalingsservicen bliver leveret af en tredje-parts udbyder for betalingsløsninger, MobilePay. For at kunne benytte Mobile Payment betalingsservicen i Circle K Europe applikationen, er det en forudsætning, at MobilePay applikationen er installeret på telefonen, og Vilkår og betingelser heri er accepteret.
Når du foretager et køb, vil du blive overført fra Circle K Europe applikationen til MobilePay for at acceptere købet. Når betalingen er accepteret, vil du blive ført tilbage til Circle K Europe applikationen igen. Mere specifikt vil tilladelse og betaling ske igennem MobilePays AppSwitch teknologi, hvor MobilePays service er indlagt i Circle K Europe applikationens brugerflade, imens man faktisk bruger MobilePay.

B. Hvem kan bruge Mobile Payment
Alle privatpersoner som er fyldt 16 år, og som bor i et land, der ikke har lovgivning, som gør tilmeldinger eller brug af dette ulovligt, kan tilmelde sig Mobile Payment. Brugere under 18 år skal, i overensstemmelse med MobilePay's Vilkår og betingelser, have samtykke fra en forælder eller værge, for at tilmelde sig ved brug af deres CPR-nummer.

C. Hvilke informationer bliver behandlet af Mobile Payment
På dette tidspunkt behandler Mobile Payment ikke nogle personlige oplysninger om dig som bruger. Dette skyldes, at alt behandling bliver foretaget af MobilePay Danmark og under deres Vilkår og betingelser.

Når du igangsætter en betaling, vil Circle K Europe applikationen skifte til en indlagt version af MobilePay. Med andre ord, så bruger du din MobilePay app i Circle K Europe applikationen.
Afhængig af produktet eller den service du vælger, vil du blive bedt om at betale eller forhåndsgodkende et beløb. På dette tidspunkt vil du blive ført til MobilePays betalingsservice og følge MobilePays processer for betaling. Efter godkendelse og/eller betaling vil du blive sendt tilbage til Circle K Europe applikationen.

Under denne proces vil Circle K hverken samle eller behandle nogen personlig data om dig som bruger. Circle K modtager blot en bekræftelsesbesked på, at en ordre, identificeret ved et ordre ID, er betalt. Dette bliver sendt fra MobilePay til Circle K Europe applikationen såvel som Circle Ks servere, hvilket bekræfter betalingen hos MobilePay og dermed godkender betalingen af den valgte service.

Efter købet er gennemført, vil Circle K Europe applikationen fremvise en kvittering i PDF-format, som det vil være muligt at downloade. Kvittering bliver ikke gemt centralt af Circle K. Både kvittering og bekræftelsesbesked bliver slettet fra applikationen, kort efter transaktionen er gennemført.

I fremtidige versioner kan Circle K ændre deres service til at modtage transaktionsdata omkring de varer og tjenesteydelser, der bliver købt igennem Mobile Payment-løsningen. Hvis og når dette sker, vil du modtage en varsel med opdaterede vilkår og betingelser for Mobile Payment, hvilket er beskrevet i afsnit F. Du vil have mulighed for at fravælge dette.

D. Information om behandling af personlig data og samtykke
Bortset fra Ordre ID vil der ikke blive gemt noget data på Circle Ks servere, såvel som i Circle K Europe applikationen. Dersom MobilePay kan forbinde dette til din identitet, og selvom Circle K ikke kan, vil dette formelt blive klassificeret som personlig data. Grundlaget for at behandle dette er, at du giver samtykke til at dette sker og accepterer disse vilkår og betingelser.
Circle K Danmark A/S, et dansk selskab med begrænset ansvar, er ansvarlige for alt data, der bliver behandlet i Circle K Europe applikationen, hvor betalingsservicen tilbydes af MobilePay Denmark A/S.

E. Dine rettigheder og hvor du bruger dem
Som registreret har du visse rettigheder, såsom ret til adgang, ret til berigtigelse og sletning samt rettigheder relateret til automatiseret beslutningstagning og profilanalyser.
Alt din data (som beskrevet ovenfor) relateret til MobilePay, som Circle K er ansvarlig for at behandle (som en controller) er lagret i applikationen. Hvis du har nogle spørgsmål relateret til applikationen, dine rettigheder eller hvordan vi behandler din data, kontakt da venligst vores Circle K Danmark kundeservice.

F. Ændring af vilkår
Circle K kan ændre disse vilkår og betingelser, når det er nødvendigt, med 30 dages varsel, inklusiv hvad der dækker over behandling af personlig data fra Mobile Payment transaktioner.
Varsling af disse opdateringer vil blive sendt via Mobile Payment applikationen og/eller en af dine registrerede kommunikationskanaler. Det vil også blive lagt op på Circle Ks hjemmeside, som kan tilgås via applikationen. Hvis du ikke ønsker at være omfattet af de ændrede vilkår, skal du tage kontakt til Circle K, meddelelse herom anses som ophør af Mobile Payment aftalen, eller slette applikationen. Såfremt du ikke gør dette, vil du være omfattet af de ændrede vilkår.

G. Lukning af din Circle K Mobile Payment
Du kan til enhver tid vælge at slette din Circle K Mobile Payment mulighed ved at slette applikationen. Dette vil ikke påvirke din konto hos MobilePay A/S.

H. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning
Circle K tilbyder dig Mobile Payment servicen gratis uden nogle garantier eller garantiforpligtelser.

Circle K kan vælge at lukke og/eller afbryde denne service på ethvert tidspunkt, og hvis muligt med 30 dages varsel. Varsling vil blive sendt via Circle K Europe applikationen og/eller en af dine registrerede kommunikationskanaler og vil blive lagt op på Circle Ks hjemmeside.

I. Lovvalg og værneting
Disse vilkår og betingelser skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning, så vidt national lovgivning tillader det. Enhver tvist relateret til Mobile Payment-servicen skal behandles af domstolene i Danmark, hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning af Københavns Byret.