Image
hse hero
Image
HSE mobil

Helse, miljø og sikkerhed

I Circle K prioriterer vi HSE (Health, Safety and Environment). I alle afdelinger vægter HSE-resultaterne lige så højt som de økonomiske resultater.

Vi arbejder tæt sammen med leverandører og kunder for at skabe forbedringer. 

Vores holdning er, at alle uheld kan undgås ved at forebygge og tilrettelægge arbejdet efter forholdene. Det er en meget vigtig ledelsesopgave at få forankret denne holdning blandt alle medarbejdere. 

Circle K er certificeret i henhold til de nye ISO-standarder for kvalitet og miljø. De nye standarder indebærer bl.a. et tydeligere fokus på ledelsens ansvar og risikostyring. 

Circle K er miljø- og kvalitetscertificeret i ISO standarderne ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015. Certifikatet finder du her: