Endemålet er en klimaneutral transportsektor

Vejen til en bæredygtig fremtid er brolagt med handlekraft, nytænkning og samarbejde. Hos Circle K er vi bevidste om vores del af ansvaret, og vi ser hverken til eller følger med. Vi vil drive branchen som helhed fremad, ikke bare i fremtiden, men nu. Og en del af fremtiden er bygget på flydende el.

Der er brug for, at vi tænker, handler og investerer innovativt for, at den grønne omstilling bliver en realitet. Det er et ansvar, der ligger hos os alle. Hos Circle K arbejder vi på en lang række tiltag, der sætter den grønne omstilling i omdrejninger nu og på den korte bane, mens vi stædigt arbejder os hen til den lange bane, hvor transportsektoren er klimaneutral. Det er endemålet. Og heldigvis har vi og vores dygtige samarbejdspartnere flere metoder til at nå det. 

Flydende el kan sætte den grønne omstilling i gear

Den grønne omstilling er allerede i fuld gang, også i transportsektoren. Og Circle K vil gerne gå forrest, for vi har faktisk mulighed for at gøre personbiler, lastbiler, fly og skibe meget grønnere allerede i dag.

Hvordan, tænker du måske? Svaret er flydende el.

I dag producerer vi en masse vindenergi i Danmark. Endda så meget, at noget af det går til spilde. Hidtil har udfordringen været at opmagasinere denne energi, men vi kan nu lagre og bruge den overskydende strøm i flydende form. Teknologien er allerede udviklet og processen er i sin essens ret simpel.

Se den korte video om, hvad flydende el er i toppen af siden, eller læs videre – det er faktisk ganske enkelt.
 

Image
Kvinde der fylder el på bil

… men hvad er flydende el egentlig?

Den overskydende strøm fra de grønne energikilder som vindmøller og solenergi kan omdannes til brint. Når man tager CO2, fx fra skorstene, biogasanlæg eller slet og ret fra luften, og tilsætter det, så får man et flydende, klimavenligt brændstof. Det blandes faktisk allerede i almindelig benzin. Gevinsten er klar, for når vi blander flydende el i benzinen, sparer vi minimum 10 % på CO2-udledningen!

På sigt skal flydende el anvendes helt på egen hånd. Det er det, vi arbejder hen imod, så ikke bare Danmarks tunge trafik, men hele verdens tungeste transportmidler på den måde kan blive grønne og klimavenlige. Ved at støtte denne udvikling politisk, kan vi om bare få år køre, sejle og flyve på flydende el.

Flydende el, som vi her kalder det, går under mange betegnelser. Det kan fx være electrofuels, Power-to-X eller helt kort PtX. Der er fundamentalt set tale om det samme; nemlig processen, hvor strøm gennem elektrolyse bliver til brændstof. Vi omdanner simpelthen CO2 til et flydende brændstof - fx methanol, ethanol eller brint.

Denne proces har været kendt længe, men det banebrydende er dels, at vi kan ”høste” det fra klimavenlige kilder som vindmøller og solceller, dels at elektrolyseanlæggene i disse år bliver bedre (og lykkeligvis også flere).

Hvad gør Circle K ellers for grøn omstilling?

Meget, hvis vi selv om sige det. Du er velkommen til at læse meget mere om nogle af de områder, vi arbejder på – og se, hvad du selv nemt kan gøre.

Flydende el og elektrificering af trafikken skal gå hånd i hånd

Transportsektorens udfordringer med klimabelastning er vægtige. Men løsningen er inden for rækkevidde, så længe vi arbejder dedikeret hen mod den – sammen. Vi skal nemlig løfte i flok, og derfor er Circle K taknemmelige for de stærke samarbejdspartnere, visionære leverandører og interessenter, vi arbejder sammen med. Sammen når vi endemålet.

Flydende el er en vigtig del af den fremtid, transportbranchen skal hen mod. Et andet vigtigt parameter er elektrificering af trafikken, hvor vi hos Circle K allerede investerer massivt i et stærkt ladenetværk til elbilisterne.

Image
dame i grøn jakke, fylder fuel på bil

På vej i den rigtige retning

Circle K anerkender ikke kun den grønne omstilling: Vi påtager os ansvaret for at gå forrest og drive branchen fremad mod en bæredygtig fremtid. Det sker både på den korte bane, her og nu, og hen mod den lange bane. Se her, hvordan det sker.

Image
Rådgivning-grøn-omstiling

Grøn rådgivning til jer, der vil gøre forskel

Bæredygtighed er et hyppigt emne i samtalerne med vores kunder. Vi tilbyder kunder og samarbejdspartnere rådgivning i, hvordan de håndterer den grønne omstilling – det sker med møder og webinarer, der klæder virksomheder på til denne vigtige indsats.

Image
HVO

Biobrændstof giver store CO2-reduktioner

Hos Circle K var vi i Danmark først med E10 brændstof, hvor benzinen er iblandet 10 % biobrændstof – fx fra raps eller majs. Alene i 2017 ledte det til en besparelse på 1,1 million tons CO2. Det svarer til at fjerne 340.000 personbiler fra vejene!