Image
Fyringsolie_Circle K_miles tankbil
Image
Fuel E-services

Vilkår og betingelser Fuel E-Services

1. Om betingelserne

Dette dokument indeholder vilkår og betingelser for adgang til og brug af Circle K´s selvbetjeningsportal Fuel E-Services (”portalen”). Disse vilkår og betingelser vises og accepteres, når en bruger logger på portalen. Vilkårene og betingelserne vil blive opdateret, når en ny funktionalitet føjes til portalen. Alle brugere får besked om ændringer i de vilkår og betingelser, der påvirker deres brug af applikationen, hvis hakket ved muligheden fjernes.
 

2. Adgang til portalen og sikkerhedsprocedurer

Brugen af applikationen kræver, at kunden allerede har et forhold til Circle K og at kunden har indgået en aftale med Circle K. Generel adgang til applikationen gives, når kunden anmoder om en eller flere administratorbrugeradgange til applikationen ved at skrive (via e-mail eller en webform) eller under et møde med en repræsentant for Circle K. Før der gives adgang af Circle K, kontrolleres dette i Circle K’s register over, hvem der kan administrere de forskellige konti. Hvis en kunde har anmodet om en brugeradgang til en person, der ikke er registreret i Circle K’s systemer, vil Circle K skriftligt kontakte de personer, der har sådanne administratorrettigheder via e-mail for at bestemme det næste trin.

Efter at en anmodning om administratoradgang er efterkommet, vil brugeren modtage en e-mail med et link til registrering. Brugeren skal registrere sig i Circle K ID via linket og efter registreringen har brugeren adgang til applikationen.

Læs mere om Circle K ID her

Kunden har særskilt indgået en kontrakt om brugen af selvbetjeningsportalen Fuel E-Services, hvilket giver adgang til at data fra hjemmetanke og terminaler overføres til Fuel E-Services. Dette omfatter også brugen af “Dallas nøgler” og Circle K kort, som anvendes i forbindelse med tankning fra hjemmeanlæg efter aftale med Circle K.

3. Om portalen

Fuel E-Services giver brugeren adgang til:

  • At se sin tankoversigt og terminaloversigt
  • At se tankbeholdning på de af tankene, som har monteret pejleudstyr
  • At sætte en manuel pris pr. liter for hjemmetanks transaktioner (overskriver den automatiske generet pris)
  • At se en oversigt over leverancer
  • At se og downloade fakturaer over leverancer  
  • At bestille leverancer
  • At oprette køretøj ID og/eller chauffører ID for øget sikkerhed  
  • At oprette/ ændre PIN-kode for tankning på hjemmeterminal (kræver administrator rettighed)
  • At tildele ny brugere samt brugerrettigheder til portalen (kræver administrator rettighed)

4. Sikkerhed

Det er administratorens ansvar at sikre, at ingen, herunder Circle K eller andre ansatte i virksomheden, får adgang til dennes adgangskode for at undgå at uautoriserede personer kan udgive sig for at være administratoren overfor Circle K. Adgangskoden bør ikke noteres på en måde, der kan forstås eller bruges af andre.

Circle K vil yde kunden den aftalte service under forudsætning af, at kunden altid har tilfredsstillende virusfrit IT-udstyr. Kunden er forpligtet til at sikre, at deres sikkerhedsforanstaltninger, routere og/eller firewalls ikke blokerer datastrømmen til og fra portalen. Det er kundens ansvar at sikre at dennes udstyr, programmer og internetforbindelse altid lever op til de krav, Circle K stiller til brugen af servicen.

Det er administratorens ansvar at sikre at brugeres adgangsrettigheder er opdaterede og at adgang fjernes for brugere, der ikke længere skal have adgang til virksomhedens oplysninger via Fuel E-Services.

5. Nøjagtigheden af oplysningerne på portalen

Oplysningerne i oversigterne er baseret på data fra Circle K’s forskellige kildesystemer. Der kan forekomme forsinkelser i opdateringen af oplysningerne i disse oversigter, f.eks. i form af oplysninger der på tidspunktet ikke er opdateret.

På denne basis er de forskellige oversigter ment som vejledende oplysninger. Detaljerede og endelige oplysninger angives på kundens fakturaer.

Kunden er ansvarlig for nøjagtigheden af oplysninger om chauffører og køretøjer, hvis kunden har tilføjet disse oplysninger på portalen.

6. Kommunikation fra Circle K

Circle K vil ikke sende marketing til kunden via e-mail eller SMS baseret på registreringen i portalen, med mindre kunder har givet særskilt samtykke til dette. Circle K kan, hvor det er relevant, sende oplysninger om ændringer eller driftsafbrydelser eller forstyrrelser i applikationen til registrerede brugere via e-mail eller SMS.

7. Forstyrrelser i applikationen

Planlagte eller ikke planlagte forstyrrelser i driften kan forekomme. Circle K kan ikke holdes hverken direkte eller indirekte ansvarlig for skade eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med sådanne forstyrrelser.

8. Cookies

Ved brugen af denne service accepterer kunden Circle K’s brug af cookies, se Cookies på www.circlek.dk

9. Kontakt

Hvis en bruger eller kunde ønsker at stille spørgsmål om eller klage over portalen, bedes vedkommende kontakte kundeservice via vores hjemmesider, pr. post eller over telefonen. Nogle anmodninger, som fx oprettelsen af nye brugere eller adgang til registrerede oplysninger, skal foretages på skrift.

10. Circle K privatlivspolitik

Circle K’s privatlivspolitik www.circlek.dk gælder al behandling af persondata foretaget af Circle K i henhold til denne aftale  med mindre andet specifikt er aftalt.