Image
Secure Parking
Image
Secure Parking

Vilkår og betingelser Card E-Services

1. Om disse vilkår 

Dette dokument indeholder vilkår og betingelser, der regulerer adgangen til og brugen af Circle K's selvbetjeningsportal Card E-Services for virksomheder (i det følgende kaldet "kunden"). Disse vilkår og betingelser vises og accepteres, når en bruger logger på Card E-Services. Vilkårene vil blive opdateret, når der tilføjes nye funktioner til Card E-Services. Alle brugere vil blive underrettet om ændringer af disse vilkår og betingelser, der påvirker deres brug af Card E-Services. 

Se de generelle Circle K kortbestemmelser på vores hjemmeside www.circlek.dk 

2. Adgang til Card E-Services og sikkerhedsprocedurerne 

Brug af Card E-Services kræver, at kunden har et eksisterende forhold til Circle K, og at kunden har underskrevet en aftale om brugen af deres Circle K-kort. Kortene antages kun at blive brugt i en erhvervsmæssig kontekst af chaufførerne, i overensstemmelse med den underskrevne aftale om brug af firma- og lastbilskort. 

Der gives generel adgang til Card E-Services gives, når kunden anmoder en eller flere administratorer af Card E-Services herom ved at skrive (via e-mail eller webformular) eller på et møde med repræsentanter fra Circle K. Dette vil blive kontrolleret mod Circle K's register over hvem, der kan administrere de forskellige konti, før adgangen tildeles af Circle K. Hvis en kunde har anmodet om en bruger til en person, der ikke er registreret i Circle K's systemer, vil Circle K kontakte de personer, der er registreret med sådanne administratorrettigheder skriftligt via e-mail for at fastlægge det næste trin. 

Når en administratoranmodning er givet, modtager brugeren en e-mail med et registreringslink. Brugeren skal registrere sig i Circle K ID via linket, og efter registrering har brugeren adgang til Card E-Services. Læs mere om Circle K ID her 

3. Om Card E-Services 

På Card E-Services får brugerne med administratorrettigheder adgang til: 

En oversigt over deres eget kundeforhold, herunder oplysninger om deres fakturaadresse, konto og kortgruppe-ID og navne, hvilke korttyper og kort der er forbundet til de forskellige konti, samt teksten, der er trykt på hvert kort (herunder evt. chaufførnavn eller nummerplade) 

Transaktioner foretaget på Circle K kort til erhverv, der besiddes af de juridiske enheder, som brugeren har adgang til (se punkt 3 nedenfor) 

Mulighed for at se og downloade fakturaer fra Circle K, og se detaljer på disse fakturaer på Card E-Services 

Tilmelde chauffører til mobilbetaling og administrer dine virtuelle kort som er tildelt dine chauffører  

Mulighed for at administrere kort - bestil nye (plastisk- eller virtuelle kort), blokering, ophæv blokering, nulstilling af PIN-forsøg, ændring af PIN-kode, ændring af produkt-, købs-, lande- og tidsbegrænsninger. 

Opsæt alarmer og notifikationer som modtages på SMS og/eller e-mail 

Oversigt over kreditbalance  

Derudover kan en bruger i nogle tilfælde tilføje information til deres egne chauffører og / eller køretøjer. 

Administrator kan indstille begrænsede adgangsniveauer for flere brugere i virksomheden. 

Card E-Services administrator er ansvarlig for alle handlinger som udløses via Card E-Services inklusiv kortbestilling til autoriserede kortholdere.    

4. Sikkerhed 

Administratoren er ansvarlig for at sikre, at ingen, herunder politiet, Circle K eller andre medarbejdere i deres virksomhed, får adgang til deres adgangskode, således at ingen uautoriseret person kan fungere som administrator over for Circle K. Adgangskoden må ikke nedskrives på nogen måde, der kan forstås eller bruges af andre. 

Såfremt at kunden til enhver tid har tilfredsstillende IT-udstyr uden virus, sikrer Circle K, at kunden kan anvende de aftalte tjenester. Kunden er forpligtet til at sikre, at deres sikkerhedsløsninger, routere og/eller firewalls ikke blokerer data til og fra Card E-Services. Det er kundens ansvar at sikre, at deres udstyr, programmer og internetforbindelse til enhver tid opfylder kravene fra Circle K til brug af tjenesterne. 

Administratoren er ansvarlig for at sikre, at brugernes adgangsrettigheder er opdateret og / eller fjerner adgangen for brugere, der ikke længere skal have adgang til firmadata via Card E-Services. 

5. Nøjagtighed af oplysninger på Card E-Services 

Oplysningerne i oversigterne er baseret på data fra Circle K's forskellige kildesystemer. Der kan være fejl i disse oversigter, f.eks. i form af information, der ikke er opdateret på et givet tidspunkt. For nogle af tjenesterne kan tidspunktet for den sidste opdatering findes i oversigten. 

De forskellige oversigter er, baseret på dette, ment som vejledende information. Korrekte oplysninger vil være tilgængelige på de gældende fakturaer til kunden. 

Kunden er ansvarlig for oplysningernes nøjagtighed om chauffører og køretøjer, hvis han/hun har tilføjet disse oplysninger til Card E-Services. Kunden skal også sørge for at informere alle privatpersoner, hvis personoplysninger kunden tilføjer på Card E-Services. 

6. Kommunikation fra Circle K 

Circle K kan tilføje oplysninger om kundetilbud på Card E-Services hjemmeside. Disse oplysninger vil kun blive tilføjet til Card E-Services. Circle K vil ikke sende markedsføring via e-mail eller SMS til kunden baseret på registrering på Card E-Services. Circle K kan i relevante tilfælde sende oplysninger om ændringer eller driftsstop eller forstyrrelser på Card E-Services til registrerede brugere. 

Circle K kan sende kopier af fakturaer eller rapporter fra Card E-Services via e-mail i de tilfælde, hvor brugeren har anmodet om dette. 

7. Driftsforstyrrelser 

Når en bruger logger på Card E-Services, vil han/hun blive informeret om eventuelle planlagte eller uplanlagte driftsforstyrrelser på Card E-Services. 

Navnecookie: Brugerdefineret mail 

Cookiebrug: Gemmer Card E-Services brugerens sprogindstilling ved sessionstidspunktets afslutning 

Cookieværdien: Gemmer kun Card E-Services brugerens sprogindstilling 

8. Cookies 

Ved brug af Card E-Services accepterer kunden Circle K’s brug a cookies. Læs mere om dette på www.circlek.dk 

9. Nedlukning af tjenesten 

Circle K kan til enhver tid beslutte at lukke denne tjeneste midlertidigt eller permanent. 

10. Kontakt 

Hvis en bruger eller kunde har spørgsmål eller ønsker at klage over Card E-Services, bedes vedkommende kontakte kundeservice via vores websider, pr. mail eller telefonisk. Visse anmodninger, såsom oprettelse af nye brugere eller adgang til registrerede data, skal foretages skriftligt. 

11. Circle K’s privatlivspolitik 

Circle K’s privatlivspolitik www.circlek.dk gælder for enhver personlig databehandling, der udføres af Circle K i henhold til denne aftale, medmindre andet er aftalt. 

12. Circle K ID-brugerdata 

Politik for opbevaring af brugerdata - Brugerdata for brugere, som har været inaktive i 14 måneder, fjernes automatisk via et tryk fra Card E-Services til Circle K ID. Kun brugerdata, der er forbundet med Card E-Services, fjernes derefter fra Circle K ID. Hvis brugeren har adgang til andre applikationer i Circle K ID, bliver disse ikke slettet. 

Læs mere om Circle K ID her 

13. Finansielle data 

Finansielle data for et givet firma er tilgængelig i 36 måneder fra Card E-Services. 

14. Ansvarsfraskrivelse 

Card E-Services administrator kan administrere kort - bestil nye (plastisk eller virtuel), blokere, ophæve blokering, nulstille PIN-kode forsøg, ændre PIN-kode, samt ændre produkt-, købs-, lande- og tidsbegrænsninger. Card E-Service brugere med administratorrettigheder, er ansvarlig for alle handlinger der foretages i Card E-Services, inklusiv kortudstedelse til autoriserede kortholdere. 

Kontoindehaveren er ansvarlig for at udføre de nødvendige handlinger og reagere på eventuelle alarmer og notifikationer, som kontoindehaveren har oprettet i Card E-Services.  

Circle K er ikke ansvarlig for tab eller skader, som kunden har lidt, som følge af uautoriseret eller forkert brug af Card E-Services eller kundens manglende opsætning eller reaktion på alarmer eller notifikationer. Heller ikke Circle K eller kunden har ret til indirekte eller følgeskader, medmindre tabet er forårsaget af den anden parts grov uagtsomhed eller forsætlige forseelser. Circle K kan ikke garantere, at Card E-Services og den virtuelle kortinfrastruktur til enhver tid er tilgængelig for kontohaveren. Kontohaver kan ikke kræve noget ansvar over for Circle K for tab, der er forårsaget af fejl eller nedbrud på Card E-Services eller den virtuelle kortinfrastruktur.