Image
Circle K
Image
Retningslinjer

Vilkår og betingelser for EASY FUEL nummerpladebetaling

 • Ved at gøre brug af Circle K’s EASY FUEL nummerpladebetaling accepterer du nedenstående vilkår og betingelser for automatisk betaling af brændstof på Circle K’s servicestationer i Danmark.
 • For at muliggøre brugen af EASY FUEL nummerpladebetaling har vi behov for adgang til din mobiltelefons GPS-placering; desuden skal vores CCTV-kameraer have tilladelse til at aflæse dit køretøjs nummerplade, før en betaling kan foretages. Du skal også befinde dig på Circle K’s servicestation på købstidspunktet.
 • Du skal tilføje et betalingskort i EASY FUEL app’en. Betalinger vil ske med det registrerede betalingskort.
 • Circle K foretager en beløbsreservation på dit betalingskort før brændstofpumpen frigives. Dette beløb vises i EASY FUEL app’en eller kan læses direkte på betalingsstanderen. Når købet er afsluttet, annulleres reservationen og det faktiske beløb for køb af brændstof trækkes fra kontoen. Reservationsbeløbet annulleres i henhold til betalingskortudstederens vilkår og betingelser.
 • Hvis du mister din mobiltelefon eller har mistanke om uautoriseret brug af EASY FUEL nummerpladebetaling, skal du blokere det eller de betalingskort, der er registreret i EASY FUEL app’en.

Problemer?
Hvis du oplever problemer bedes du kontakte personalet på servicestationen eller ringe til Circle K’s kundeservice på 70 101 101 i tidsrummet 07:00 - 19:00

Indledning
Disse standardvilkår og -betingelser gælder for køb foretaget i Danmark.
 

1. Aftale
Aftalen består af disse vilkår og betingelser suppleret med oplysninger, der er angivet på den relevante Circle K station, oplysninger angivet i betalingsløsningen, og andre specifikke vilkår, der er aftalt, hvis det er relevant.
I tilfælde af uoverensstemmelser har specifikke vilkår og oplysninger, der er angivet på den relevante station, forrang for vilkår indeholdt heri i det omfang lovgivningen tillader det.

2. Parterne
Sælger er Circle K Danmark, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV, CVR nr. 28142412
Køber er kunden, der har oprettet sig og registreret det relevante køretøj i Circle K’s EASY FUEL app.

3. Pris
Prisen der opgives til kunden, er den samlede pris inklusive skatter og afgifter.

4 Aftalens natur
Aftalen bliver bindende for begge parter når kunde har færdiggjort sin registrering og påbegyndt et køb hos Circle K ved at:

 1. Placere sit køretøj, som er registreret med nummerplade i EASY FUEL app’en, ved siden af brændstofpumpen på en Circle K station, således at nummerpladen identificeres af kameraet, og mobiltelefonen, der er knyttet til køretøjet i EASY FUEL app’en, er lokaliseret på Circle K stationen.Herefter frigives brændstofpumpen og tankning kan påbegyndes. (frictionless)
 2. Såfremt mobiltelefonen ikke kan lokaliseres på servicestationen, så skal kunde bekræfte at tankning kan påbegyndes i EASY FUEL app ’en før brændstofpumpen frigives. (one-touch)

5. Betaling
Betaling foretages via det registrerede betalingskort i betalingsløsningen, der er integreret i EASY FUEL app ’en. Circle K kan kræve betaling fra det tidspunkt, hvor levering er sket.
Når kunde anvender EASY FUEL nummerpladebetaling vil Circle K foretage en beløbsreservation på det registrerede kort i forbindelse med hver tankning for at sikre betaling, da den endelige pris først kendes efter endt tankning. Når købet er afsluttet, annulleres reservationen og det faktiske beløb for køb af brændstof trækkes fra kontoen. Reservationsbeløbet annulleres i henhold til betalingskortudstederens vilkår og betingelser. Størrelsen af beløbsreservationen, som pt. udgør DKK 800, kan til enhver tid ses på standeren.

6. Levering
Levering er foretaget, når kunde har modtaget brændstoffet. Brændstoffet leveres af den Circle K station, hvor kunde tanker. Den relevante station identificeres via lokalitetstjenesten i EASY FUEL app’en. Ved brug af EASY FUEL app’en accepterer kunde brugen af en sådan lokalitetstjeneste.

7. Overgang af risiko
Risikoen overgår til kunde ved levering som beskrevet i afsnit 6.

8. Ingen fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret ved køb af brændstof med EASY FUEL nummerpladebetaling på grund af den ikke-reversible karakter af leveringen af brændstof. Kunden anerkender, at der ikke er fortrydelsesret i forbindelse med køb af brændstof.

9. Mangler
I tilfælde af mangler skal kunden reklamere inden for rimelig tid efter, at kunde opdagede eller burde have opdaget manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at kunde opdagede manglen, er altid rettidig. Har kunden ikke inden to år efter levering meddelt Circle Ken, at kunde vil påberåbe sig en mangel, kan kunde ikke senere gøre den gældende.

10. Circle K’s rettigheder i tilfælde af kundes misligholdelse
Hvis kunden ikke betaler eller opfylder øvrige forpligtelser i henhold til aftale eller lov, og dette ikke skyldes Circle K eller Circle K’s forhold, kan Circle K opsige aftalen og/eller kræve erstatning fra kunde. Circle K kan også være berettiget til renter ved forsinket betaling, inkassogebyrer mv.

11. Privatliv og persondata
Denne erklæring om beskyttelse af persondata indeholder generel information om, hvordan vi behandler dine persondata, og hvilke oplysninger der vil blive behandlet. Disse oplysninger kan også findes direkte i EASY FUEL app’en.

11.1. Privatliv og kommunikation
Brug af Circle K’s EASY FUEL nummerpladebetaling giver dig mulighed for automatisk åbning af brændstofpumpen og betaling for brændstof ved hjælp at vores CCTV-kamera nummerpladegenkendelse, samt din mobiltelefon, som lokaliserer dit køretøj på vores Circle K servicestation.
Du modtager nedenstående oplysninger i app’en når du anvender EASY FUEL nummerpladebetaling:

 • Kvittering for brændstofkøb
 • Vi kan bede dig om at bedømme din tilfredshed i app’en. Dette er en valgfri funktion, mere om denne i afsnittet “Hvilke persondata indsamler vi”.

Vi sender ikke markedsføring medmindre du har givet samtykke til det.

11.2. Hvordan og til hvilket formål indsamles data
Når du opretter dig i EASY FUEL app’en, vil dine Circle K ID-oplysninger blive brugt til at lette kontooprettelsen.
Når et køb gennemføres på en Circle K station, registreres og lagres transaktionsdata i henhold til gældende bogføringsregler. For kunder, der kunde EASY FUEL nummerpladebetaling, indsamles oplysningerne også under registrering og anvendelse af tjenesten. Oplysninger som indhentes ved hjælp af CCTV-kameraer til EASY FUEL nummerpladebetaling, bruges kun til at identificere køretøjets nummerplade, som sammenlignes med vores interne database for at kontrollere, at nummerpladen, der blev oplyst ved registreringen, matcher den nummerplade på køretøjet, der er kørt ind i aflæsningsområdet ud for brændstofpumperne på Circle K stationen. Når verifikationen er foretaget, slettes det optagede CCTV -billede fra EASY FUEL’s databaser.
Vi kan anvende tilfredshedsanalyser eller transaktionsdata eller demografiske data eller andre data indsamlet som en del af EASY FUEL (med undtagelse af oplysninger indsamlet af CCTV-kamera) til statistiske formål, analyse, evaluering og til forbedring af vores tjenester i fremtiden. Sådan analyse foretages kun på aggregeret niveau og med anonymiserede data.

11.3. Hvordan bruges de indsamlede data?
Billedet af køretøjet og nummerpladen, som tages indenfor CCTV-kameraets aflæsningsområde, behandles af en AI-algoritme til aflæsning og genkendelse af nummerpladen. Når nummerpladen genkendes, slettes billedet straks og de indsamlede oplysninger matches mod vores interne kundedatabase for at matche nummerpladen med den relevante konto i vores systemer.
Desuden opbevares detaljerede transaktionsdata fra køb i vores systemer i henhold til bogføringsreglerne. Derefter aggregeres transaktionerne.
Vi kan også bede dig om at bedømme din tilfredshed med vores EASY FUEL nummerpladebetaling. Evalueringsdataene anonymiseres og indsamles med det formål at forbedre tjenester og analyseres på et aggregeret niveau og vil ikke blive registreret i din kundekonto. Dette er en valgfri og ikke obligatorisk funktion, som du kan ignorere, hvis du ønsker det.

11.4. Dine rettigheder som registreret
Dine rettigheder og hvordan du udøver dem
Du kan udøve dine rettigheder som registreret, herunder retten til at gøre indsigelse, eller stille os spørgsmål ved at kontakte Circle K via privacy_denmark@circlekeurope.com, Circle K ID-siden: https://ID.circlekeurope.com eller Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV, att. kundeservice.

Adgang til data
Du har til enhver tid ret til at anmode os om en kopi af dine personoplysninger, som vi opbevarer. Du kan også have ret til dataportabilitet. De fleste oplysninger er tilgængelige for dig i EASY FUEL app’en, som indeholder de nødvendige personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig for at kunne tilbyde dig EASY FUEL nummerpladebetaling. Anmodning om adgang til persondata skal fremsættes skriftligt, se mere på https://id.circlekeurope.com.

Berigtigelse af oplysninger
Du har ret til at anmode om, at Circle K retter (korrigerer) dine personoplysninger. Hvis dine oplysninger ændres, kan du også selv rette (korrigere) dine personlige oplysninger i EASY FUEL kontoindstillingerne.
Sletning af personoplysninger
Du har ret til at anmode om sletning af dine personlige oplysninger. Visse oplysninger, f.eks. transaktioner, skal dog opbevares i overensstemmelse med lokal lovgivning. Når du sletter de personlige oplysninger, der bruges til driften af EASY FUEL nummerpladebetaling, vil din konto også blive opsagt, og tjenesten vil ikke længere være tilgængelig for dig. Du skal således registrere dig igen i EASY FUEL app’en for at fortsætte med at bruge tjenesten.

11.5. Hvilke persondata indsamler vi?
De data, Circle K behandler, omfatter de oplysninger, du afgiver ved tilmelding EASY FUEL nummerpladebetaling, oplysninger om dine køb samt andre oplysninger, du vælger at give os på et senere tidspunkt.

Nødvendige oplysninger, der anvendes af tjenesten:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Mobilnummer
 • E-mailadresse
 • Samtykke til Vilkår og Betingelser
 • Køretøjets nummerplade registreret i EASY FUEL app’en

Oplysninger der indsamles ved brug af EASY FUEL nummerpladebetaling:

 • CCTV-billede af køretøjet og køretøjets nummerplade som aflæses når køretøjet standers udfor pumper (aflæsningsområdet)
 • Mobiltelefonlokationsdata (GPS-lokationstjenesten skal være aktiveret);
 • Anonymiseret kundefeedback om tilfredsheden med tjenesten.

11.6. Beskyttelse af dine persondata og respekt for privatlivets fred
Circle K vil dele de personoplysninger, der er indsamlet via EASY FUEL nummerpladebetaling, med sine partnere for administrere registrerede kundekonti, samt for at kunne levere den automatiske betalingstjeneste.
Circle K indsamler, kunde eller videregiver ikke persondata om kunder, der ikke er i overensstemmelse med det oprindelige formål uden at sikre et passende retsgrundlag og vi Circle K aldrig dine data. Circle K opretholder sikkerheden og fortroligheden af de oplysninger, som vores registrerede kunder leverer i henhold til de relevante love og branchestandarder. Dette omfatter bl.a., men er ikke begrænset til, PCI DSS og Persondataforordningen.

11.7. Databehandlere (underleverandører), overførsel af data
Circle K anvender betalingsplatform “Ayden” (lokaliseret i Holland), som administrerer behandlingen af mobilbetaling og EASY FUEL nummerpladebetaling. Circle K har underskrevet en databehandleraftale med Ayden.
Circle K’s datacentre og datacentre for underleverandører, der giver dig mulighed for at anvende EASY FUEL nummerpladebetaling, er lokaliseret indenfor EU/EØS.

11.8. Andre oplysninger
Ændringer i vilkår og betingelser
Circle K kan frit ændre disse vilkår og betingelser ved enten at bede dig om at acceptere en ny version, når du kunde app’en eller give 30 dages varsel. Meddelelse om ændringer vil blive sendt via en af dine registrerede kommunikationskanaler og vil også blive offentliggjort på Circle K's hjemmeside. Opdaterede vilkår og betingelser kan altid findes i EASY FUEL app’en.

12. Sletning af EASY FUEL app’en
Du kan til enhver tid slette data, der er registreret i EASY FUEL app’en, se 11.4.
Du kan også slette selve kontoen/app’en og derved tilbagekalde dit samtykke til Circle K's behandling af persondata i forbindelse med denne tjeneste.
Hvis EASY FUEL app’en slettes, uden at du samtidig sletter de oplysninger, der er gemt om dit køretøj, slettes disse oplysninger automatisk efter tre måneder. Ligeledes vil nummerpladeinformation blive slettet, hvis nummerpladen ikke er blevet brugt i forbindelse med EASY FUEL nummerpladebetaling i 3 måneder siden nummerpladen blev registreret i app’en.