Image
Miljø_hero
Image
Miljø_hero_mobil
Bæredygtighed

Circle K vil drive branchen fremad mod en bæredygtig fremtid

Et bæredygtigt samfund er et ansvar, der hviler på os alle. Hos Circle K anerkender vi ikke blot vigtigheden ved den grønne omstilling; vi påtager os ansvaret for at lede branchen fremad og ind i en mere bæredygtig fremtid.

Vi arbejder på en lang række områder for at reducere vores CO2-udledning, for at passe på miljøet og for i det hele taget at have en bæredygtig forretningsgang. Nogle tiltag er allerede sat i værks og kan opleves, når du besøger os – andre kommer snart til.

Her kan du læse om nogle af vores indsatsområder og om de teknologier, der skal få os sikkert ind i fremtiden.
Du kan også følge med i resultaterne fra flere af vores indsatser ved at læse vores Sustainability Report 2020/21. 

Den bæredygtige fremtid kræver masser af løsninger

Vi knokler for, at transporten i Danmark bliver mere bæredygtig og klimavenlig, både hvad angår privatbilisterne og den tunge trafik. 

Sammen med vores kunder er Circle K i gang med et skift fra fossilt til vedvarende brændstof. I den bæredygtige fremtid, vi har sat kursen mod, spiller elbiler, flydende el og biobrændsler ganske særlige roller. Hver især tackler de nogle af de store udfordringer, branchen står med. For der er ingen quick-fixes eller nemme trylleslag: Der skal masser af løsninger på banen, både på den korte og den lange bane, så vi når vores endemål om en klimaneutral transportsektor.

Det er summen og ikke de enkeltstående indsatser, der får os ind i den fremtid, vi forestiller os.

This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies

Stod der virkelig ’flydende el’?

Flydende el – electrofuels, Power-to-X eller blot PtX som det også kaldes – er afgørende i indsatsen for at gøre transportsektoren klimaneutral. Med flydende el kan vi gøre personbiler, lastbiler, fly- og skibstrafik meget grønnere allerede fra i dag. Teknologien er nemlig udviklet.

Kort fortalt har vi mulighed for at udnytte al den vindmølleenergi, der går til spilde her i Danmark. Dette overskud kan vi lagre. Vi omdanner ganske enkelt energien til brint, og ved at tilsætte CO2, fx fra skorstene, biogasanlæg eller fra luften, får vi et flydende brændstof.

Vi kan i sandhed rykke transportsektoren ind i fremtiden ved at investere og udbrede flydende el. Med politisk opmærksomhed og støtte kan den tunge trafik indenfor få år basere sig på 100 % flydende el. Dét er noget af det væsentligste, vi arbejder for hos Circle K.

Biobrændstof ”fjerner” 340.000 personbiler fra vejene

Et af vores andre indsatsområder er iblanding af biobrændstof. Det er det, du ser på vores stationer under navnet E10 eller miles. Iblanding af biobrændstof er særligt, fordi der er blandet 10 % bioethanol i, hvilket gør det til et mere klimavenligt brændstof. Biobrændstof kan være lavet på majs, raps, sukkerrør og meget andet.

Iblanding af biobrændstof som E10 er med til at reducere CO2-emissionerne markant. Vi indførte som de første i Danmark E10, og i 2017 alene var alle jer, der tankede hos Circle K i Europa, med til at sænke CO2-udledningen sammen med os. Det blev til en besparelse på 1,1 million tons CO2 – eller det, der svarer til at fjerne 340.000 personbiler fra vejene.

Bæredygtighed gælder ikke kun brændstof

Vi vil forbedre alt det, vi gør. Ikke kun med hensyn til brændstof, men også i relation til mad, bilvask, kaffe og andre drikkevarer, emballage og selve forsyningskæderne. Vi har formuleret klare målsætninger, så vi ved, hvad vi arbejder hen mod. Fra 2018-2023 har vi fx disse fire målsætninger:

  • 100 % transparent forsyningskæde for fossile brændstoffer.
  • 500+ hurtiglade-stationer til private elbiler i hele Circle K samt udvikling af PtX-teknologier og -infrastruktur til fordel for den tunge transport.
  • Lavere emissioner af drivhusgas via øget salg af fornyelige brændstoffer — hvilket svarer til at fjerne yderligere 50.000 benzindrevne biler fra vejene.
  • Vi ønsker at blive anerkendt som branchens førende virksomhed i forhold til den grønne omstilling.

Hos Circle K har vi større ambitioner end EU-lovgivningen pt. tillader for biobrændstof. Vi arbejder for at kunne tilføje 30 % alternative drivmidler. Alene denne forbedring vil sætte den grønne omstilling op i højere omdrejninger.

HVO-diesel giver en CO2-besparelse på mellem 60 % og 90 %

Et af de områder, vi er særligt stolte af i miljømæssig sammenhæng, er Circle K’s HVO-diesel – hos os hedder det milesBIO. Vores HVO-diesel kombinerer teknisk ydeevne med miljømæssige gevinster, og er lavet på 100 % genanvendelige råstoffer – fx affald og biprodukter fra fødevareindustrien. Det indeholder med andre ord ingen fossile olieprodukter.

Kvaliteterne ved HVO-diesel er de samme, endda på flere punkter bedre end fossil diesel. HVO-diesel brænder renere, og det giver blandt andet mindre sod i motoren – det gavner partikelfilterets levetid. Iblandes miles-additiverne bliver indsprøjtningsdyserne og motoren også holdt ren. Og ej at forglemme; den renere brænding betyder, at der også udledes færre skadelige stoffer end det er tilfældet med konventionelt brændstof.

Lær miles HVO100 endnu bedre at kende

De miljømæssige gevinster er på samme måde til at forstå: Den HVO-diesel, du finder hos Circle K, leder til besparelser på CO2 på mellem 60 % og op til 90 %. Besparelsen kommer an på, hvilket råmateriale, HVO’en baserer sig på og hvad denne optager i sin vækstfase. Under alle omstændigheder er det en gevinst både for dig, din virksomhed og for omverdenen, når du tanker HVO-diesel.

Du kan dykke yderligere ned i vores bæredygtighedsarbejde i nedenstående.

Image
buisness card

Circle K EUROPE Card

Med Circle K EUROPE Card er I i fuld kontrol over jeres brændstofsomkostninger. Kortet gør betalingen lettere, I får rabat på både brændstof og bilvask, og det er let at følge den enkelte bil eller medarbejders forbrug og udgifter.

Image
Rådgivning-grøn-omstiling

Grøn rådgivning til jer, der vil gøre forskel

Bæredygtighed er et hyppigt emne i samtalerne med vores kunder. Vi tilbyder kunder og samarbejdspartnere rådgivning i, hvordan de håndterer den grønne omstilling – det sker med møder og webinarer, der klæder virksomheder på til denne vigtige indsats.

Image
Ung mand der er overrasket

Hvad er flydende el?

Strømmen fra vedvarende energikilder som vindmøller og solenergi kan omdannes til fx brint, mætanol og ætanol. Tilsætter vi CO2, fx fra biogasanlæg, får vi et klimavenligt brændstof: Flydende el. Og netop flydende el er afgørende for fremtiden.

Image
dame i grøn jakke, fylder fuel på bil

På vej i den rigtige retning

Circle K anerkender ikke kun den grønne omstilling: Vi påtager os ansvaret for at gå forrest og drive branchen fremad mod en bæredygtig fremtid. Det sker både på den korte bane, her og nu, og hen mod den lange bane. Se her, hvordan det sker.

Image
Netværk-lastbil

Stort netværk

Beliggenhed. Beliggenhed. Beliggenhed. Vores store netværk gør det nemt at holde udgifter nede. Jeres chauffører bliver aldrig nødt til at køre en omvej for at finde en station, når de skal tanke op eller have en pause.

Image
kort

Sikkerhed

Vi sørger for, at I føler jer sikre, når I tanker. Danmarks første overvågede parkeringsplads med sikker parkering for lastbiler og busser findes ved siden af Circle K i Padborg.