This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies

Den grønne omstilling er i gang! Vil din virksomhed være med?

I mange dele af samfundet vokser erkendelsen af, at alle har et ansvar for den grønne omstilling og det bæredygtige samfund. Vi kan hver især gøre vores, men hvis det virkelig skal nytte, så må vi i erhvervslivet tage vores del af tørnen. Hos Circle K påtager vi os ikke blot dette ansvar; vi vil drive hele branchen fremad.

Transportbranchen står for ikke uvæsentlige mængder CO2. Og Circle K befinder sig midt i denne branche. Det forpligter, og derfor har vi igangsat og kommer til at igangsætte en lang række initiativer på klima- og bæredygtighedsområdet. Både alene, men i særdeleshed også sammen med vores kunder og med en lang række stærke samarbejdspartnere.

Elbiler, flydende el og biobrændstoffer er en del af løsningen

Danmark vil være afhængig af fx olie og gas i den nærmeste fremtid. Men det betyder ikke, at der intet sker: Tværtimod, så bliver der lige nu taget kæmpe innovations-skridt hen mod en langt mere bæredygtig fremtid.

Den grønne omstilling kræver nemlig, at vi tænker og udvikler nyt på mange områder. Vi kan ikke nøjes med én løsning; der må mange til, så vi både på kort sigt og i fremtiden kan reducere virksomhedernes CO2-emissioner og måske kan begynde at vise mere omtanke i den måde, vi alle driver forretning på.

En del af løsningen er elbiler, flydende el og biobrændstoffer. 

Hver især kan disse indsatsområder være med til at gøre transporten på de danske veje mere klimavenlig. Hver teknologi skal både være tilgængelig, sikker og effektiv, og vil få en afgørende rolle i den bæredygtige fremtid, vi har sat kursen mod.

Image
mand fylder brændstof på sin bil

Alle skridt mod en grønnere fremtid tæller: 5 skridt vi er ved at tage

Det er med andre ord summen af indsatser for den grønne omstilling, der vil få os i mål. Visse ting kan vi gøre her og nu. I din virksomhed er der sikkert også nogle lavthængende frugter, der kan påvirke klimaregnskabet positivt, uden at indsatsen er særligt stor

Andre ting kræver mere; tid, viden, budget og andre ressourcer. Disse indsatser sker ikke ved et trylleslag – derfor er alt det, vi gør på den korte bane vigtigt, imens vi over tid arbejder dedikeret for at nå frem til en mere klimavenlig transportsektor.

Hos Circle K tager vi lige nu bl.a. disse fem skridt mod en grønnere fremtid. 

1. Biobrændstof sænker CO2-udledningen

Som de første i Danmark introducerede vi det eksklusive E10-brændstof. Det er benzin, hvori der er blandet 10 % bioethanol, hvilket gør det mere klimavenligt sammenlignet med almindeligt brændstof. Biobrændstof kan være lavet på eksempelvis majs, raps eller sukkerrør. E10 er pt. den mest miljøvenlige benzin på markedet, og er siden 1. januar 2020 et lovkrav fra EU.

Hver procent biobrændstof tæller. Og vi har større ambitioner end hvad EU-lovgivningen anno september 2020 tillader. Vi mener, at branchen bør sigte efter at iblande hele 30 % alternative drivmidler. Det kan fx være flydende el eller methanol. Det har nemlig stor effekt på klimaregnskabet. Tag bare dette eksempel til inspiration:

I 2017 var alle Circle K-kunder i Europa, både erhvervskunder og private, med til at reducere CO2-emissionerne sammen med os, blot ved at tanke E10. Det blev til en besparelse på 1,1 millon tons CO2. Det svarer til at fjerne 340.000 personbiler fra vejene!

Og det er bare begyndelsen. Vi arbejder politisk for, at transportbranchen bevæger sig væk fra iblandingskravet – der som nævnt heller ikke er ambitiøst nok – og indfører reelle mål og ambitioner, der flytter branchen i en grønnere retning.

2. Flydende el er nøglen til en klimaneutral transportsektor

Den grønne omstilling er i fuld gang i transportsektoren. Danmarks tunge trafik – lastbiler, skibs- og flytrafikken – kan blive langt grønnere allerede i dag. De skal ”blot” tanke flydende el.

This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies

Vi har fundet en måde at udnytte al den vindenergi, der bliver produceret og går til spilde hver dag her i Danmark. Strømmen fra fx vindmøller og solenergi omdanner vi til brint, ethanol eller methanol. Tilsætter vi også CO2, fx fra skorstene og biogasanlæg, står vi tilbage med et flydende, klimavenligt brændstof. Det blandes faktisk allerede i almindelig benzin – på den måde sparer vi minimum 10 % på CO2-udledningen.

Teknologien er egentlig ret simpel, og processen har været kendt længe, men det banebrydende er at vi kan involvere de miljøvenlige kilder og at elektrolyseanlæggene i disse år bliver både flere og bedre.

På sigt skal flydende el kunne anvendes på egen hånd. Forestil dig, hvilken forskel du og din virksomhed – og resten af branchen! – kan gøre, hvis vi som samfund investerer i at udbrede flydende el. Ved at støtte udviklingen politisk og innovativt, tror vi på, at ikke blot Danmarks, men verdens, tunge trafik kan køre, sejle og flyve på flydende el. Ikke om mange år, men om forholdsvis få.

Flydende el, electrofuels, Power-to-X. Du vil se det omtalt under mange navne, men der er faktisk tale om den samme teknologi. Vi kan allerede nu sige, at flydende el bliver afgørende for en grønnere fremtid. Er din virksomhed interesseret i at læse mere om potentialet i flydende el, så kan du læse mere her.

3. Vi har høje krav til det almindelige brændstof – og forbedrer det

Som du med garanti er klar over, så er brændstof ikke bare brændstof. Godt brændstof tager sig af motoren og påvirker brændstoføkonomien positivt, og det er på ingen måde uvæsentligt, når man driver en transportvirksomhed.

Vi stiller store krav til vores ”almindelige” brændstof, hvor vi pt. arbejder på to fronter. 

Først og fremmest arbejder vi kontinuerligt på at forbedre både benzin og diesel, så begge brændstoffer bliver mere miljøvenlige. Det sikrer vi sammen med vores partnere og leverandører. 

Her er additiver en af de mest effektive måder at forbedre brændstoffet, så det renser motoren og mindsker friktion. Det fører til lavere brændstofforbrug (det er godt for virksomhedens regnskab) og sænker køretøjets CO2-udledning (det er godt for planeten og os alle sammen). Samtidig plejer additiverne motoren, så der er færre værkstedsregninger, og forbedrer motorens pålidelighed. For blot at nævne nogle af de håndgribelige fordele ved additiver i brændstof.

Der er mange fordele ved Circle K’s benzin og diesel. Læs om miles diesel og benzin, AdBlue, HVO og meget mere.

Derudover vil vi inden 2023 have en 100 % transparent forsyningskæde. Vores leverandører skal kunne give indblik i, hvorfra og hvordan brændstoffet er produceret. Når vi fokuserer på dette, så er det ud fra bevidstheden om, at vi takket være vores størrelse på markedet kan stille højere krav til olieindustrien – og dermed skabe positiv forandring.

4. Der skal sættes endnu mere strøm til privatbilismen 

For privatbilismens vedkommende især, investerer vi i et omfangsrigt netværk af ladestationer og el-ladestandere i Europa. Elbilerne er nemlig en anden væsentlig del af løsningen på klimaudfordringerne. 

De danske og europæiske elbilister skal kunne køre ud i Danmark og verden omkring os, uden at bekymre sig om, hvornår de kan lade igen. Og de skal hurtigt videre. Vi tilbyder allerede såkaldte high-power chargers, og er i færd med at investere yderligere.

Sammen med vores samarbejdspartnere har vi målsætningen, at vi i løbet af 2020 fordobler den totale kapacitet med mange flere ladestationer til elbiler (sammenlignet med året før). Frem mod 2023 vil vi have 500+ hurtig-ladestationer til private elbiler i Europa.

5. Erhvervslivet skal ikke stå alene med udfordringerne – så vi arbejder for at præge den politiske dagsorden

For at den grønne omstilling kan komme op i de nødvendige omdrejninger, kræver det ikke kun dedikation fra enkelte virksomheder. Det kræver, at alle kommer med. 

Derfor arbejder vi for at sætte vores præg på den politiske dagsorden, så vi motiverer politikerne til større ambitioner. Der må investering i innovative løsninger, handlelyst og vidensdeling til, før transportbranchen for alvor kan rykke sig.

Vil din virksomhed tage del i den grønne omstilling?

Vi oplever en voksende anerkendelse af bæredygtighedens vigtighed, når vi taler med vores kunder og samarbejdspartnere. Der er masser af handlekraft og vilje ude i de danske virksomheder, men ofte blokerer spørgsmålet: Hvordan?

Image
Kvinde til møde

Hos Circle K deler vi vores viden, indsigt og erfaring i den grønne omstilling, så du og din virksomhed kan tage bæredygtig handling. Det sker dels gennem offentlige webinarer, hvor vi bl.a. giver indblik i den grønne omstilling af køretøjsflåden, dels gennem eksklusive webinarer og møder, hvor kun din virksomhed deltager. Her introducerer vi simple, men effektive værktøjer, der kan få jer godt i gang, og giver jer skræddersyet, specialiceret rådgivning.

Som du kan fornemme, så vil Circle K ikke blot være med eller se på. Vi vil være en drivkraft.

Er din virksomhed klar til at være med?

Image
Rådgivning-grøn-omstiling

Grøn rådgivning til jer, der vil gøre forskel

Bæredygtighed er et hyppigt emne i samtalerne med vores kunder. Vi tilbyder kunder og samarbejdspartnere rådgivning i, hvordan de håndterer den grønne omstilling – det sker med møder og webinarer, der klæder virksomheder på til denne vigtige indsats.

Image
Ung mand der er overrasket

Hvad er flydende el?

Strømmen fra vedvarende energikilder som vindmøller og solenergi kan omdannes til fx brint, mætanol og ætanol. Tilsætter vi CO2, fx fra biogasanlæg, får vi et klimavenligt brændstof: Flydende el. Og netop flydende el er afgørende for fremtiden.

Image
mand sidder i bil, mens den bliver vasket

Mere miljøvenlig bilvask

Vaskehallen sørger for at spildevand og kemikalier bliver optaget af separators, før overskydende vand ledes til det kommunale renseanlæg. Derhjemme ville de ende i jorden eller endda grundvandet. Produkterne i vaskehallen er desuden Svanemærkede.