Image
Secure Parking
Image
Secure Parking
Bæredygtigt indkøb

Bæredygtigt indkøb

Circle K har indirekte indflydelse på samfundet og på miljøet gennem vores valg af samarbejdspartnere og leverandører. Derfor er det helt afgørende, at vi vælger dem, der deler vores værdier. Vores primære værktøj til at vælge de rigtig samarbejdspartnere og leverandører er vores Circle K Leverandørerklæring.

Leverandørerklæringen beskriver vores krav, og sikrer at vores leverandører følger internationale love og standarder. Derudover beskriver den også nøgleområder for Circle K såsom bæredygtighed, arbejdsmarkedsforhold, menneskerettigheder, antikorruption og en indsatser mod upassende forretningsadfærd.

De primære mål for Circle K bæredygtige indkøbsstrategi er:

  • At anvende leverandører, der deler vores værdier
  • At håndtere eventuelle påvirkninger af vores værdikæde
  • At åbent formidle vores egen indsats til alle interessenter.
Image
Bæredygtigt indkøb

Udover vores Leverandørerklæring, arbejder vi også med en professionel tredjepart, EcoVadis, hvis ekspertise er vurdering af bæredygtighed i virksomheder. Alle vores større leverandører skal gennemføre en evaluering blandt andet indenfor områderne: menneskerettigheder, miljømæssige påvirkninger og etisk korrekt opførsel.

EcoVardis har i 2020 tildelt Circle K Danmark med en Bronzemedalje for vores indsats for at gøre vores værdikæde så socialt ansvarlig og bæredygtig som mulig.

Læs om indsatsen nedenfor: