Vi anvender cookies til statistik og til at optimere vores hjemmeside, samt til målrettet markedsføring. Læs her mere om vores brug af cookies og hvordan du fravælger brug af cookies. Ved at klikke videre på hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies.


OK

Sådan fylder du olie på bilen

1. Parker bilen på et plant underlag.
2. Sluk motoren.
3. Vent et par minutter for at sikre, at aflæsningen bliver korrekt.
4. Åbn motorhjelmen.
5. Træk oliepinden ud.
6. Tør oliepinden af, og sæt den helt ned igen. Tag den derefter ud igen.
7. Kontroller, hvor meget olie du skal fylde på ved at se på oliepinden. Mellem den øverste og nederste streg kan der være ca. 1 liter olie.
8.Skru dækslet til oliepåfyldning af, og fyld olie på. Når du er færdig, skal du kontrollere, at dækslet er skruet godt fast.

På vores stationer er der tragte, som letter påfyldningen.

En tom oliedunk skal naturligvis genvindes – den sorteres som hård plastemballage.

Sundhed, miljø og sikkerhed
Motorolie er godt for din bil, men må ikke komme i direkte kontakt med mennesker, dyr eller miljø. Brugte motorolier indeholder skadelige stoffer, som dannes under drift. Undgå derfor hudkontakt. På dunkens bagside finder du håndteringsråd for forbrugere. Foruren ikke naturen, indlever brugt olie på genbrugsstationen. Genbrug dunken, den sorteres som hård plastemballage.

Undgå indtagelse. Ved indtagelse må der IKKE fremkaldes opkastning. Søg lægehjælp.

Ved hudkontakt vaskes huden med sæbe og vand. Tag forurenet beklædning af.

Ved øjenkontakt skylles med vand. Kontakt læge, hvis symptomerne ikke forsvinder.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Luk

Skift sprog

Open VA