Forskellen mellem pumpe- og listepris.

Hvad er vejledende listepris?
Den vejledende listepris sættes hver dag kl. 00.00 *) og er udregnet på baggrund af dollarkursen samt prisen på benzin og diesel på det internationale oliemarked. Denne pris er uændret indtil næste dag kl. 00.00, uanset hvor og hvornår du tanker.
  
Læs her hvorfor brændstofpriserne ændres hver dag?

Hvad er vejledende pumpepris?
Pumpeprisen er den pris, der vises på standeren og prisskiltet, når du tanker på stationen. Hver dag kl. 10.00 sættes en ny vejledende pumpepris, som også er udregnet på baggrund af dollarkursen samt prisen på benzin og diesel på det internationale oliemarked. Pumpeprisen ligger som udgangspunkt minimum 80 øre under samme dags vejledende listepris på både benzin og diesel, hvilket medvirker til mindre prisudsving henover dagen. Alt efter den lokale konkurrence kan pumpeprisen variere henover dagen på den enkelte station.

Læs her hvorfor Circle K nedsætter den vejledende pumpepris med 80 øre:

Hvilken prisaftale skal man vælge som erhvervskunde?
Som erhvervskunde kan man vælge at få rabat på enten pumpepris eller listepris. Vælger man en rabat på den vejledende listepris er ens pris uændret over hele dagen, hvorimod en rabat på pumpeprisen er fast i forhold til den aktuelle pumpepris. Det vil sige, at en 21 øres rabat på diesel pumpeprisen kan være lige så godt som 101 øres rabat på listeprisen. Derfor er ens tankningsmønster i mange tilfælde afgørende for hvilken type aftale, der bedst kan betale sig.

Læs mere om vores erhvervskort. 

*) Tidligere blev denne pris sat hver dag kl. 10.00, men fra og med den 1. februar 2014 ændres praksis til fremover at sætte listeprisen hver dag kl. 00.00. Baggrunden herfor er, at som følge af implementeringen af et nyt IT-system i juni 2013 har der været forskel på tidspunktet for, hvornår prisændringen var gældende for forskellige erhvervskunder, hvilket kan afstedkomme forvirring. Derfor har vi valgt, at alle aftaler baseret på den vejledende listepris fremover vil blive kalkuleret basis en prissætning, der sættes hver dag kl. 00.00.
Denne ændring betyder i princippet ikke nogen forskel for den enkelte kunde, da der ingen ændring er i selve prissætningen, som blot træder i kraft 10 timer tidligere og tilsvarende udløber 10 timer tidligere hver dag. 

Luk

Skift sprog