Vedligeholdelse af olie- og dieseltanke

Brændstoftanke og beholdere til forsyning af køretøjer, skibs- og bådmotorer, maskiner og oliefyr skal holdes fri for vand og urenheder.

Driftssikkerheden afhænger i høj grad af renheden i forsyningssystemet. Faktorer som vand, rust, og urenheder har stor indflydelse på både driftssikkerhed og levetid af filtre, pumpe, dyser, rør og tanke/beholdere – både for over- og underjordiske installationer.

Hvad forårsager driftsproblemer?
Vand og urenheder er tungere end olie og vil derfor synke til bunds i tanken og kan fremgå som slimet sort materiale. Er der frit vand tilstede i bunden af tanken, vil der ofte i grænseområdet mellem olie og vand dannes et levende lag af mikroorganismer, bestående af svampe og bakterier - populært kaldet dieselpest.

Mikroorganismerne danner affaldsstoffer, der sammen med vand og øvrige urenheder lægger sig på tankens bund. Ved påfyldning af olie vil urenhederne blive hvirvlet op i hele oliemængden og vil som følge deraf også blive suget ind/hen til forbrugerstedet og kan forårsage hyppige filterstop og/eller tilstoppe forsyningsvejene.

Hvor kommer vand og urenheder fra?
Hver gang der suges 1 liter olie fra tanken, suges ligeledes 1 liter luft ind i tanken gennem udluftningen. Luften indeholder større eller mindre mængder vanddamp samt urenheder, f.eks. i form af fint jordstøv, sand m.v. Vanddampen i luften vil kondensere i tanken og blive til frit vand i bunden af tanken – og urenhederne i luften vil ligesom vandet også fremtræde som bundfald.

Pejling af olie- og dieseltanke
Ved pejling af tank skal der anvendes vandsøgepasta og en rengjort pejlestok/stav, da du ellers kan risikerer at tilføre en smittekilde som kan forurene tankbeholdningen.

Vandsøgepastaen smøres på de nederste 5-10 cm af pejlestokken som indføres gennem påfyldningsstudsen og der vandsøges i den lavest liggende ende af tanken. Pejlestokken skal stå i tanken i min. 30 sek. og vil ændre farve, hvis der er vand tanken.

Er der vand i tanken?
Kontakt vores kundeservice nedenfor eller ring på tlf. 70 101 101, så henviser vi dig til specialister indenfor tankrensning.

Secure parking

Læs mere her
Luk

Skift sprog